Hlavním cílem Naděje je aktivní spolupráce s Nadací pro transplantaci kostní dřeně. Nadaci pak také předají finanční výtěžek, který poputuje na různé projekty pomoci pacientům a dárcům kostní dřeně. „Myslím si, že na takovéto věci je třeba přispívat,“ řekla nám vedoucí prodejny potravin v Tachově Jiřina Velichová. „Proto jsme uvítali umístění kasičky. Přispěla jsem také a jako kolektiv darujeme pět set korun,“ říká vedoucí. „Sama jsem se setkala u svých blízkých s podobným zdravotním problémem a vím, jak je taková pomoc důležitá,“ dodala.

„To víte, člověk dneska kouká na každou korunu, ale přispěji ráda,“ pověděla Jindřiška Poláková z Tachova, která do pokladničky vhodila několik mincí. „Nemám nikoho takto nemocného ve svém okolí. I jiní potřebují pomoc,“ dodala zákaznice potravin. Občanské sdružení si vytipovalo, do kterých obchodů dá pokladničky ze skla. „Oslovili jsme dva maloobchodní řetězce a ty nám vyšly vstříc,“ říká zakladatel Naděje pro život Jaroslav Vacata. „Jedním je Jednota Tachov, kde nám ředitel František Bucha umožnil instalovat pokladničky do obchodů s potravinami.

Druhý oslovený byl Petr Kratochvíl, ředitel řetezce Alfa Term. Také on schválil rozmístění pokladniček do prodejen,“ uvádí Vacata. Každá pokladnička musí být zapěčetěna, a to na obecním, nebo městském úřadě v místě, kde bude umístěna. „Po skončení akce provede rozpečetění příslušný pracovník úřadu, kde došlo k zapečetění, a peníze poukáže na konto nadace. V březnu příštího roku plánujeme uspořádat charitativní galavečer, kde předáme symbolický šek zástupcům Nadace pro transplantaci kostní dřeně,“ objasňuje Vacata.

„O této aktivitě víme,“ řekla Mája Švojgrová z Nadace pro transplantaci kostní dřeně. „Hodnotíme to velice kladně. Máme dvě stě spolupracovníků po celé České republice, ale sdružení Naděje pro život je ojedinělou záležitostí,“ doplnila. Pokladničky mohou dárci nalézt na Karlovarsku, Chebsku a od tohoto týdne také na Tachovsku. Zatím fungují v prodejnách v Tachově, Boru, Plané a Stříbře. Jedna bude umístěna i v Chodové Plané.

„Je to hodně starostí a práce,“ poukazuje na činnost sdružení Vacata. „Jen díky vstřícnosti spolupracovníků Libuše Nulíčkové a Karla Koskuby, a jejich obětavosti jsme zvládli kasičky rozmístit,“ dodává. „Nejde o nic velkolepého, ale ani jedna koruna, kterou mohou dárci přispět, nepříjde na zmar a pomůže nemocným lidem,“ uvedl Vacata.