Jedná se o nádoby na kuchyňské tuky a odpad z přípravy jídel, tedy především ze smažení. Kontejnery již jsou uskladněné v nově rekonstruovaném sběrném dvoře v Tachově a pracovníci je budou rozvážet na vyhrazená místa. Použitý olej se do kontejnerů musí ukládat v uzavřených nádobách, nejlépe pet lahvích.