Kromě nového kolejiště zde v posledních měsících vyrostly podchody, nová nástupiště a přemostění trati. Tím zanikl železniční přejezd, který byl ve východní části nádraží. Automobily už projíždějí pod tratí, čímž byly upraveny i některé příjezdové komunikace k domům v okolí nádraží.