To je součástí projektu Vlídná nádraží, který na trati Pňovany – Bezdružice prosazuje sdružení Entente Florale. V souvislosti s projektem se v Cebivi a v Bezdružicích sešly zainteresované strany, aby se ke studiím řešícím budoucí podobu nádraží vyjádřily. „K našemu nádraží jsme měli už dvě schůzky, své návrhy vyjádřily především děti. Teď jsme se mohli seznámit se studiemi, kde už byly naše návrhy zapracovány,“ sdělila nám místostarostka Cebivi Pavlína Jonášová. Jeden z návrhů počítá v areálu cebivského nádraží s parčíkem.

„Jsou tam dva vzrostlé duby, a tak bychom chtěli kolem nich udělat parčík s lavičkami,“ doplnila Jonášová s tím, že z neudržované zahrádky u nádraží by mělo vzniknout parkoviště. „Cebivské nádraží je celkem vytížené, vlakem jezdí děti do škol i lidé do zaměstnání,“ uvedla Jonášová. Samotnou budovu cebivského nádraží České dráhy nedávno rekonstruovaly, je opravena střecha, fasáda, vyměněna okna a dveře. Cestující by však rádi využívali čekárnu. „Jednáme o tom, chtěli bychom si čekárnu vzít do pronájmu a udržovat ji. Zaplatili bychom i pracovní sílu, která by čekárnu obsluhovala,“ dodala místostarostka.

Na schůzce o nádražích na trati mezi Pňovany a Bezdružicemi se podle ředitelky Entente Florale Drahomíry Kolmanové diskutovalo také o odstranění kamenných zbytků skladiště a ramp v Kokašicích a Cebivi. „Podle jednoho z názorů by rampy mohly být teoreticky ještě v budoucnu využitelné. Ale bylo by nutné je opravit. Obecně se podporuje další názor, a to pokud se vrátí na tuto železnici nákladní doprava, bude zřejmě využívat nové technické vybavení, ne rampy. Rampa v Kokašicích je jiného vlastníka než pozemek. Hlavní roli bude muset sehrát obec,“ uvedla Kolmanová.

Od projektu Vlídná nádraží se podle ředitelky očekává především zlepšení prostředí zastávek, zlepšení orientačního značení a služeb pro cestující. Největší zásahy a úpravy čekají areál železniční stanice v Bezdružicích, která je koncovým nádražím. Stále je však otevřena myšlenka prodloužení trati z Bezdružic do Teplé na Karlovarsku. „Studie na úpravu železničních stanic je hotová, některé části lze realizovat už podle ní, jiné potřebují projekt, stavební povolení a další dokumenty. Od toho se odvíjí časová náročnost, kterou odhaduji na jeden až tři roky,“ doplnila Drahomíra Kolmanová.