Veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo ve středu v Hodovní místnosti zámku v Boru. Mezi početnou veřejností se jednání zúčastnili také obyvatelé Vysočan, správní obce Boru. Ti před volené zástupce lidu předstoupili s výzvou, aby město snížilo cenu bytů, za kterou je má v úmyslu Vysočanským prodat.

„Drtivá většina nájemníků má zájem byty koupit, protože byli nuceni investovat své prostředky do oprav bytů. Původní vlastník totiž řešil většinou pouze havarijní stavy,“ oslovila zastupitele Marie Bejčková, členka rady Občanského sdružení obyvatel osady Vysočany. „Kamenem úrazu jsou ale právě ceny, za které je město uvažuje prodat,“ dodala.

Vysočanské sídliště obývá řada starších nájemníků – důchodců, kteří vzhledem k sociální situaci a věku, kdy už nelze získat hypotéku, nebo ne na takovou dobu, aby byly splátky přijatelné, nebude sto si byt koupit. „Tyto i jiné okolnosti byste měli při stanovování cen bytů vzít v úvahu,“ vyzvala Bejčková zastupitele. Vysočanští se také ohrazují proti odhadním cenám za byty.

Nelíbí se jim totiž, že byty ve Vysočanech postavené armádou v 50. letech mají cenu téměř jednou tak vyšší než byty podstatně mladší v Boru. „V tomto případě se opravdu jedná o odhadní cenu, a ne o tržní, která by mohl být daleko vyšší,“ upozornil nájemníky Petr Myslivec, místostarosta Boru. Ten také Vysočanské odkázal na zákon o obcích, který praví, že ceny bytů se stanovují tak, jak je to v místě a čase obvyklé. K problematice okolo cen bytů ve Vysočanech se vrátíme v příštím týdnu s podrobnějšími informacemi.