Dělení nemocí na zvířecí a lidské bývá často nepřesné, řada takzvaných zvířecích nemocí ohrožuje i člověka. Česko je však v tomto ohledu poměrně bezpečné.

Například na vzteklinu umírají ve světě dodnes ročně tisíce lidí, poslední Čech zemřel na toto virové onemocnění ještě před druhou světovou válkou. To je dáno povinným očkováním a plošnou vakcinací divokých lišek, která začala v roce 1989.
Do té doby byl výskyt vztekliny v Česku poměrně vysoký, prudce začal klesat až počátkem devadesátých let. „Poslední případ vztekliny v České republice byl v roce 2002 u dvou lišek na Turnovsku,“ uvádí Josef Duben, tiskový mluvčí Státní veterinární správy.

Zatímco některé zvířecí nemoci z Čech zřejmě definitivně zmizely, jiné se naopak v Česku objevily teprve nedávno.
To je případ tzv. nemoci šílených krav neboli BSE. Bovinní spongiformní encefalopatie u lidí může způsobit zákeřnou variantu Creutzfelt-Jakobovy nemoci, která má až osmiletou inkubační dobu a často končí smrtí.

„V Česku však platí řada opatření, která riziko nákazy snižují na minimum. Dobytek se nesmí krmit masokostní moučkou, veškerý jatečný skot nad třicet měsíců se vyšetřuje. Nemoc se navíc přenáší pouze nervovou tkání, která se na jatkách odstraňuje, nikoliv masem. Proto je dnes hovězí maso nabízené na pultech řeznictví z hlediska BSE naprosto bezpečné,“ vysvětluje Duben.
Poslední a nejnebezpečnější hrozbou vůbec zůstává riziko nákazy ptačí chřipkou.

Přenáší ji několik druhů ptáků, kteří jsou k nákaze vnímaví, například vodní ptactvo.
„Státní veterinární správa proto nařídila myslivcům monitorovat zdravotní stav zvěře, sledovat zejména shromaždiště vodního ptactva, zvláštní opatření panují i všude tam, kde mají chovy bažantů,“ zmínil Václav Poláček z krajské veterinární správy.

Odchovny musejí být zabezpečené sítěmi tak, aby bažanti nepřišli do styku s volně žijícími ptáky, musejí mít i dobře zakryté větrací otvory.
Lidé by měli zpozornět, pokud objeví nenadále uhynulé kachny, labutě, nebo i jiné ptáky.
„Důležité je nesahat na ně holýma rukama, a ihned informovat úřady,“ radí Poláček. Potenciálně nebezpečný může být kterýkoliv uhynulý zástupce ptačí říše, zvláště ale ten, který migruje.

Ve světě na ptačí chřipku už zahynuly desítky lidí, hlavně v asijských zemích.
Podle Poláčka u nás ovšem nic takového nehrozí, hlavně proto, že v českých domácnostech nežijeme v takovém sepjetí s drůbeží, jako v Asii, nikdo z nás by nesnesl slepice v obývacím pokoji. Navíc máme úplně jiné hygienické návyky.