Zde už se v minulosti objevily takové nálezy, jako motorová pila, sekačka, kufr plný knih a další. „Pokud občané nebo policie přinesou na městskou pokladnu věc, kterou našli, vyplním s nimi formulář, kde se nalezený předmět popíše," vysvětlila pracovnice městského úřadu Miluše Provazníková.
Rovnou s nálezem může na pokladnu přijít každý. Ve většině však lidé informují městskou policii. Jak potvrdila strážnice Vlasta Platzerová, zde tyto věci nesbírají: „Stává se to často, že nám nalezené předměty lidé hlásí, odkazujeme je na městský úřad, kde mají ztráty a nálezy na starosti."

Odevzdaná taška nebo batoh se musí prohledat a pokud se v něm nachází nějaké předměty, zaevidovat. Stává se, že jsou obsahem takových tašek i potraviny – ty putují rovnou do popelnice. „Vyhodí se všechno, co takzvaně podléhá zkáze," upřesnila pracovnice.
To samé platí pro poškozené, rozbité věci, nebezpečné a jedovaté. „Ve dvou případech zde máme hotovost, dvě peněženky, dvoje sjezdové lyže, mobilní telefony, sekery, pánskou mikinu, jízdní kolo, písemnosti a další," popsala Provazníková.

Konkrétně je v úschovně evidováno sedmnáct nálezů, které zde budou ležet nově tři roky a pokud se o ně nikdo nepřihlásí, tak se stanou majetkem města a to s nimi může naložit podle svého – pokud se předměty nevyhodí, končí v komisním prodeji.

Odevzdané předměty jsou vypsány na formulář a ten je umístěn na úřední desce nebo na internetových stránkách městského úřadu. Pokud zde dohledáte věc, která vám patří, musíte prokázat, že jde skutečně o váš majetek. „Pokud se někdo přijde o některý z nálezů přihlásit, musí předmět popsat, určit nějaká poznávací znamení. Jako je to například s klíči. Na svazcích mají lidé různé přívěsky, poznávače, rozlišováky, počet klíčů a na základě toho jim vydám to, co jim patří," uvedla pracovnice úřadu.

Na městské pokladně nyní leží i ve dvou případech hotovost. V prvním případě poletovaly papírové bankovky po ulici, policie je na místě posbírala a snažila se dohledat majitele. Těžko se však prokázalo, komu by mohly patřit, tak byly odevzdány do úschovny jako ztráty a nálezy. Jednalo se o několik tisíc korun. Případný majitel by musel mít zapsána pořadová čísla bankovek a to je těžko dokazatelné.

Druhý případ odevzdaných peněz je ze spořitelny, kde byla nalezena jedna papírová bankovka, která nechyběla žádné z pracovnic. Majitel, který ji ve spořitelně zapomněl, se po ní nesháněl, tak ji na úřadě pracovnice odevzdaly.