„První etapa této rekonstrukce zbývající části náměstí bude dokončena přibližně do týdne. Investice této právě dokončené části bude činit sedm milionů korun,“ řekla Tachovskému deníku starostka Plané Martina Němečková a doplnila, že při rekonstrukci náměstí nalezli starou studnu, která se nachází v prostoru před kinem. „Věděli jsme o ní z dobové fotografie, kterou máme k dispozici,“ doplnila Martina Němečková. Přestože se nález dá považovat za velkou zajímavost, studnu po jejím vyspravení čeká opětovné překrytí. „Vzhledem k její pozici uprostřed parkoviště bude po opravě znovu uzavřena a překryta velkými kruhovými kameny, které ji připomenou,“ doplnila starostka Plané. 

Další stavební práce pak pokračují v ulici Sadová. Zde se kompletně rekonstruuje betonový mostek vedoucí přes Planský potok. Na konec prací v Sadové ulici si řidiči budou muset počkat do konce října. Tím ale rekonstrukce nevyhovujících chodníků a komunikací v Plané nekončí. Další práce se chystají v průběhu září a října v Zámecké ulici v úseku mezi kapličkou a výjezdem na Chodovou Planou. Na opravu je z rozpočtu města vyčleněno přibližně 1,6 milionu korun.

„Mezi další investiční akce města je zařazena také rekonstrukce Železničářské ulice v rozsahu od kolejí po Tachovskou ulici. Dále budeme opravovat komunikaci v Pavlovicích od odbočky do vilek směrem k hájence,“ doplnila Martina Němečková a dodala, že další práce se přesunou do Fučíkovy ulice před kotelnu, kde vybudují nové schodiště a chodník. „Jedná se především o bezpečnost chodců. Opraven bude také chodník a rozšíříme parkovací stání před domem. Do oprav je zařazen i přechod pro chodce u bývalé budovy Triola,“ doplnila starostka.

Zástupci města Planá evidují i několik dalších nevyhovujících chodníků. Na ty je v současné době zpracováván projekt a opravy by měly začít nejpozději v následujících dvou letech. „Jedná se především o Wolkerovu ulici v úseku mezi ubytovnou a jednosměrnou ulicí. Další rekonstrukce se připravují v Karlíně, v ulici na Valech za obchodním domem, v Tachovské a Bezejmenné ulici. Například Tachovská ulice nemohla být zařazena do letošní rekonstrukce z důvodu kompletní uzavírky ulice v Sadové,“ uzavřela Martina Němečková s tím, že v letošním roce město Planá investovalo do rekonstrukcí chodníku a komunikací mimořádnou částku.

„V rozpočtu města je každý rok na investiční výdaje částka kolem čtyř milionů korun určená na opravy komunikací,“ konstatovala Němečková.