Svým jednáním za honbou za zisky degraduje své řadové zaměstnance na „bezduché stroje”, od kterých vyžaduje bezpodmínečnou poslušnost.

V této „překupnické stanici”, která nic nevyrábí, ale jen profituje z marží, které si přidává k nákupní ceně, jedná se svými řadovými zaměstnanci, jako by to byly bezduché bytosti, po kterých se požaduje maximální poslušnost, maximální pracovní nasazení a také být soustavně k dispozici, kdykoliv to firma potřebuje. Hodně z těchto věcí je jistě potřebných, protože konkurence v byznysu je veliká. Samozřejmě bych si ale představoval, že firma tyto požadavky finančně svým zaměstnancům vykompenzuje, například, aby matky s dětmi si mohly dovolit zaměstnávat někoho na hlídání svých dětí. Platově jsou řadoví zaměstnanci pod republikovým průměrem, firma využívá situace, kdy v regionu je nedostatek pracovních míst a zneužívá toho v honbě za ještě většími zisky a řadoví pracovníci mají velmi malou možnost změnit zaměstnavatele.

V této firmě jsem pracoval téměř čtyři roky. Situace se po změně vedení podniku v čele se současným ředitelem Františkem Graslem dramaticky zhoršila, což dokazuje velká fluktuace zaměstnanců. Mnoho schopných zaměstnanců raději odešlo jinam. Ti, se kterými jsem hovořil, zdůvodnili odchod nemožností profesního růstu, nedobrým zhodnocením jejich práce, špatnými pracovními podmínkami.

Za tohoto stavu jsem byl spolupracovníky požádán, zda bych byl pro založení odborové organizace a zda bych věděl, jak to udělat. Toto volání spoluzaměstnanců jsem pochopil jako vyústění nespokojenost zaměstnanců a hledání řešení ke zlepšení situace. S několika spoluzaměstnanci jsme založili odborovou organizaci, ve které jsem byl zvolen jejím předsedou. Nevole s tímto stavem byla ze strany vedení natolik veliká, že strach řadových členů z možnosti propuštění byl tak veliký, že jsme byli nuceni v rámci utajení své schůze uskutečňovat mimo firmu. Přes všechny tyto pohrůžky se nám po vleklých jednáních povedlo uzavřít kolektivní smlouvu. Toto jsem považoval za velké vítězství odborové organizace.

Postupem doby jsem ale zjišťoval, že ze strany vedení podniku dochází v některých případech k porušování dohod uzavřených v této smlouvě, popřípadě jiných dohod s vedením již dříve uzavřených. Na základě toho jsem inicioval schůzku s vedením, které porušování dohod striktně odmítlo, odmítlo i porušování bezpečnosti práce. V podstatě se vysmálo celé odborové organizaci.

Pochopil jsem, že další mé setrvání v pozici předsedy je nemožné. Taktéž jsem pochopil, že pracovní podmínky, které byly nastavené jsou pro mě neakceptovatelné. Proto jsem vyvolal odborovou schůzi, kde jsem podal demisi a ukončil členství v odborové organizaci. Taktéž jsem podal výpověď z pracovního poměru a s firmou Tech Data ukončil pracovní poměr.

Jako poslední pokus o zvrácení situace jsem napsal dopis evropskému řediteli Tech Dat panu Manfredu Bornovi, kde jsem uvedený stav popsal a očekával, že celou situaci prošetří.

Tento člověk mi odepsal,že je v současné době na dovolené, a že se mi po návratu ozve. Zřejmě ale mají někteří zaměstnanci Tech Dat nadstandardní dovolenou, protože na kontakt s tímto člověkem čekám již půl roku. Z toho je patrné, že i jeho zajímají jen zisky a ne podmínky, které jsou pro výkon práce zaměstnanců nastavené.

Tento dopis, pokud ho uznáte za zajímavý, prosím o otištění v regionálních denících, aby občané ucházející se o zaměstnání v tomto a jemu podobných podnicích věděli, co mohou očekávat a zda se mají v takovém podniku o práci vůbec ucházet.

Za obsah dopisu nesu plnou zodpovědnost, vás žádám o spolupráci.

S pozdravem Josef Tesař, Horní Metelsko. (Redakčně upraveno)