Ta se zapojila do mezinárodního projektu Alfa Human Service, který je finančně podporován Evropskou unií.

"Dlouhodobá péče o blízké v domácím prostředí je náročná, ať už jejich handicap způsobilo cokoli, úraz, nemoc či zdravotní postižení.

Pečující velmi vyčerpává," uvedla pečovatelka a dodala, že pečující, aniž si to mnohdy uvědomují, se dostávají do situace, kdy nemyslí sami na sebe a jen se starají o druhé. "Pak se pohybují v začarovaném kruhu, kdy si říkají, že to musí zvládnout, že nic nepotřebují, nemají čas na nic jiného…"

A právě od těchto situací má nová služba pomoci. "Je třeba, aby si uvědomili, že pouze ten člověk, který má z čeho čerpat, může svoji energii předat dál. A říct si o pomoc neznamená v žádném případě selhat."

Proto Alfa Human Service nabízí podporu. Lidé se mohou na slávku Štokingerovou obrátit třeba jen s prosbou o radu, ale případně i o konkrétní pomoc. "Domlouváme se pak vždycky individuálně a na konkrétních věcech. Je to rozmanité. Někdy po nás lidé chtějí jen konzultace, někdy požadují rady přímo v domácnostech, kde jim mohu doporučit, jak o danou osobu mají pečovat, co je vhodné, jak vzájemně ulehčit," uvedla.

K dispozici je také odborná psychoterapetuka, odborný nácvik pečovatelských úkonů a další speciální podpora. V neposlední řadě chystá služba také jakousi formu workshopu, a to přímo v Kosově, nazvanou Den pro sebe. "Poradenskou i konkrétní pomoc jsme začali poskytovat loni na konci léta a už spolupracujeme zhruba s patnácti klienty. Poradenství, nácvik, zaučení pečovatelů, vlastně všechny rady a služby poskytujeme klientům bezplatně," dodala.