Podemleté kořeny již nevydržely nápor a společně se stromy se poroučely k zemi. Lépe řečeno do řeky Mže.

Ač nedošlo k žádnému zranění, kvůli opravným pracím musela být uzavřena naučná stezka hornictví.

Nyní by ale již mělo být vše v pořádku. „Odstraněny byly stromy jak ze Mže, tak z cest, tudíž stezka může být opět používána," řekl Deníku starosta Stříbra Karel Lukeš. Podle jeho slov při pádů stromů nedošlo ani k žádným škodám, alespoň co se ze strany města týče. „Opravdu jsme zatím nenalezli žádné hmotné škody. Samozřejmě nemohu mluvit za Povodí Vltavy, které zprostředkovalo většinu úklidových prací."

Krom odstranění zbytků spadlých velikánů byl taky důvodem uzavírky možný nezpevněný povrch celé stezky. Vzhledem k vydatným dešťům a jimi způsobenému pádu stromů hrozilo, že podloží celého prostoru je v dezolátním stavu a tudíž nebezpečné pro jakéhokoliv návštěvníka. Ale i tento problém se k oddychu zástupců města vyvrátil. „Krom různých měření jsme také čekali, jestli se vyvrátí několik pařezů, které se na místě nachází. Ty se ale ani nehnuly, tudíž se dá s klidem říct, že místo je opět bezpečné. Ale i přesto bych rád poprosil návštěvníky o zvýšenou opatrnost," zakončil prosbou starosta.