„Díky finančnímu přispění NET4GAS, generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, byly znovu natřeny tabule a povalový chodník, obnoveny stopy zvířat na chodníku a cedulky u rostlin. Nově také na povalovém chodníku přibyly lišty, díky kterým bude naučná stezka přístupnější pro handicapované návštěvníky," vyjmenovala novinky Milena Prokopová, předsedkyně základní organizace Českého svazu ochránců přírody Sylva Lunae, která rekonstrukci zajišťovala.


Podkovák se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci a jeho návštěvníci se po dřevěném povalovém chodníku naučné stezky dostanou až do nitra rašeliniště. Tam je postaven vyhlídkový přístřešek.
„Přírodní rezervace Podkovák je dva a půl kilometru jihozápadně od obce Lesná a je chráněna od roku 1973. Rezervace byla zřízena k ochraně vrchovištního rašeliniště s porosty borovice blatky a s výskytem charakteristických rostlinných druhů jako je klikva bahenní, kyhanka sivolistá, masožravka rosnatka okrouhlolistá, rojovník bahenní nebo suchopýr pochvatý," popsala Barbora Nováková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Český les.
Stezka umožňuje návštěvníkům si tyto vzácné rostlinky zblízka prohlédnout a podívat se, jak to v rašeliništi vypadá. Na stezce se také o rašeliništi a jeho obyvatelích návštěvníci dozvědí plno zajímavých informací.


„Zájemci, kteří se chtějí na naučnou stezku vypravit, mají dvě možnosti. Buď dojedou do Lesné a odtud se pěšky vydají po naučné stezce Lesů České republiky. Asi po třech kilometrech přijdou k naučné stezce Podkovák. Při návratu do Lesné se ještě mohou podívat k bobrovi na naučnou stezku Vodní svět, kterou také vybudoval Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se Správou CHKO Český les za finanční podpory jmenované společnosti," dodala Nováková s tím, že další možností, jak se dostat na Podkovák, je autem z Lesné směrem na Starou Knížecí Huť. Po dvou kilometrech lze zaparkovat u tabule, která láká na Podkovák. Od tabule je to pěšky 10 minut.

Podle Prokopové je nejlepší se na naučnou stezku vydat na přelomu května a června, kdy je rašeliništní květena v plném květu. „Ale Podkovák má své kouzlo i v tomto období, na podzim a v zimě," uvedla.