close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

Stezka byla otevřena koncem roku 2010 a její vybudování bylo podpořeno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jak uvádí text na webových stránkách obce Třemešné, celá naučná stezka je rozdělena na dvě části a je značena zelenou pásovou značkou. Provede místy, kde stály dnes již zaniklé obce a pokusí se seznámit s historií těchto míst i s historií stávajících vsí. Stezka má na 18 kilometrech své trasy, která se pohybuje v nadmořské výšce od cca 500 do 650 metrů, celkem 15 zastavení.

„Levá část naučné stezky se věnuje uhlířství v bukových lesích na východním svahu Kamenného vrchu, lesnímu hospodaření, hlavnímu evropskému rozvodí a obcím Třemešné, Bezděkov, Mlýnské Domky a Nová Ves. Naučná stezka Milíře se připojuje k modré turistické značce, se kterou se vrací zpět do Třemešného,“ píše se v průvodním textu na webu obce.

Dále text popisuje pravou část naučné stezky. „Věnuje se fauně, floře a především vodním mlýnům na Bezděkovském potoce, kde jich bylo celkem deset včetně čtyř mlýnů, které se nacházely přímo v Bezděkově. Desátý mlýn se nacházel u Bělé nad Radbuzou. Naučná stezka vodní mlýny je dlouhá cca 11,5 km a vede souběžně s modrou turistickou značkou až na Svatou Apolenu, kde se pak po silnici uhýbá k Málkovu a Bezděkovskému potoku, podél kterého se vrací zpět do Třemešného.“