„Kdysi tady bývalo dětské hřiště. Jde o zajímavý, ale nevyužitý prostor,“ řekl místostarosta Pavel Nutil. „Oslovili jsme mladé architekty a požádali je o spolupráci.“

Architektka Bára Mikitová, která pochází z Plané (Deník s ní přinesl rozhovor v polovině listopadu minulého roku) a její přítel, rovněž architekt, Pavel Buryška, nabídli městu vloni pomoc. „Už nám zpracovali návrh úpravy parčíku před základní školou na náměstí a byli ochotni i k další spolupráci. Proto jsme je opětovně oslovili a požádali, zda by nám nepomohli i s nevyužitým místem na sídlišti,“ uvedl místostarosta Nutil. „Náš požadavek zněl, aby místo bylo využito smysluplně, účelově a s minimální následnou údržbou.“

Plánská radnice neoslovila ale jen architekty, ale i obyvatele sídliště. Požádala je o vyplnění dotazníku, v němž je mimo jiné i otázka, co by si lidé na tomto místě představovali. Odpovídat lze písemně nebo elektronicky. „Vyústění elektronických dotazníků je přímo u obou architektů, takže ti vědí, jaké mají lidé na sídlišti představy,“ uvedl místostarosta.

Anketa mezi lidmi má ještě jeden důvod. Město počítá, že tak snadněji dosáhne na případnou dotaci k realizaci toho, co navrhnou architekti. „V rozpočtu pro tento rok máme částku dva miliony korun. To by bylo určitě málo. Chceme proto zažádat o dotaci, věřím, že se nám ji podaří získat,“ přeje si Nutil.

Návrh od mladých architektů by mělo mít město k dispozici kolem poloviny února a místostarosta přislíbil, že s ním prostřednictvím Deníku seznámí občany. Prozradil, že už jakousi představu architekti nastínili. Ale zatím je jen velice předběžná, může se ještě měnit a proto o této pracovní verzi nechce předčasně hovořit.