Jednání řídící skupiny pro realizaci projektu Komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Stříbro navrhlo čtyři základní pracovní skupiny a jejich vedoucí. „Jde o skupiny pro osoby se zdravotním omezením, dále o seniory, pak vznikla skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a poslední je skupina mapující situaci ohrožených rodin s dětmi,“ uvedla koordinátorka projektu Božena Nenutilová. „Tyto skupiny budou mít své vedoucí a cílem bude zmapování regionu, tedy zjištění, kde jsou potřeba jaké sociální služby a případné navržení možnosti řešení. Naše rozhodnutí bude muset potvrdit místostarosta jako budoucí vedoucí řídící skupiny a metodička,“ dodala Nenutilová.

Na projektu se kromě sociálních odborů budou také podílet starostové měst a obcí a předpokládá se i spolupráce s dalšími subjekty. „Oslovíme například Kotec, jednotlivé domy s pečovatelskou službou ve správním území obce s rozšířenou působností, lékaře, ale i veřejnost. Plánujeme vypracování anketních otázek, jejichž odpovědi nám mohou pomoci zjistit skutečné stavy a nedostatky v této oblasti,“ nastínila vedoucí sociálního odboru Alena Ratajová. „Tím postupně zmapujeme potřeby těchto obyvatel a můžeme jim nějakým přínosným způsobem pomoci. Velmi rádi proto mezi sebou uvítáme občany, kteří s námi budou mít chuť dlouhodoběji spolupracovat, aktivní seniory, lidi, kteří pečují, nebo pečovali o své zdravotně znevýhodněné příbuzné a pomohou nám při provádění průzkumů i anket pro širokou veřejnost,“ dodala vedoucí sociálního odboru ve Stříbře.

Pracovní skupiny se opět setkají v novém roce. „Na konec ledna dva tisíce jedenáct plánujeme první veřejné setkání, na které budou pozváni uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé sociálních služb a široká veřejnost.Účastníci budou seznámeni s významem a smyslem komunitního plánování a bude uskutečněn výběr zájemců z řad občanů o práci v pracovních skupinách,“ uvedla Nenutilová.

Projekt komunitního plánování sociálních služeb je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.