Letošní cyklus oživených nočních prohlídek kláštera v Kladrubech v rámci každoročního cyklu s názvem Benediktýnské dny je u konce. Návštěvníci během prohlídky zavítali do dvanáctého a počátku třináctého století. „Oživené noční prohlídky kláštera Kladruby pořádáme už sedmnáctým rokem a za tu dobu si získaly velkou popularitu. Většina návštěvníků se nám vrací a jsme za to moc rádi. Letos je prohlídky zavedly do dvanáctého a počátku třináctého století. V dalších letech se chystáme v časové ose pokračovat,“ řekl Deníku kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek.

Návštěvníci prohlídek se tak ve výpravě časem setkali například s prvním synem zakladatele kladrubského kláštera Vladislavem II. a jeho cestou k udělení královského titulu. Posunutím časové osy se jim představil již dospělý syn Vladislava II. a jeho druhé manželky Judity Durynské Přemysl Otakar I., který se mimo jiné zasloužil o dědičné udělení královské koruny pro české země a získání nástupnického práva pro nejstaršího syna.
Kromě sledovaní vladařských záležitostí tehdejší vládnoucí dynastie se příchozí stali aktéry i části křížových výprav, během kterých byly pořádány vojenské výpravy, mající za cíl osvobodit Svatou zemi – oblast dnešního státu Izrael z rukou muslimských Saracénů, jejichž říše začala ohrožovat i hranice křesťanského světa.

Prohlídka kladrubského kláštera pak byla tradičně zakončena v kostele, kde se návštěvníci stali svědky církevního obřadu – křtu syna Přemysla Otakara I. Vratislava. „Jsme nadšení. Jezdíme sem každý rok a vždycky nás aktéři prohlídek dokáží pobavit i překvapit. Kromě historických skutečností herci vtipkují i na aktuální politická a společenská témata, představení jsou dokonalá,“ usmála se Marcela Hávová z Plzně.
Prohlídkami provedli moderátoři František Havránek s Alicí Pospíšilovou, a Matěj Havránek se Silvií Strachotovou. Hereckých obsazení bylo více než než čtyřicet.