Války, ropa a Američané jsou podle průzkumu, který Tachovský deník prováděl mezi školáky prvního a druhého stupně na Tachovsku, největším nebezpečím pro lidstvo. Odpovědi dvaceti dotázaných na největší hrozbu pro lidstvo a na to, co by mělo zmizet ze světa, jsou velice pestré. Zatímco většina dětí se v dotazníku zcela vážně zabývala globálními problémy, některé pojaly odpovědi s nadsázkou.

„Ze světa by měly zmizet holky, které přebírají kluky,“ shodly se dvě dívky druhého stupně základních škol. Jeden z jejich vrstevníků uvedl, že největším nebezpečím pro lidstvo jsou holky z mezinárodní silnice E55. Ze světa by podle odpovědí školáků z Tachovska měly zmizet kromě válek třeba drogy, nemoci, extrémní chudoba v rozvojových zemích, cigarety, ale také třeba Usáma bin Ládin, úchylové či hádky rodičů. Naopak největším nebezpečím pro lidstvo jsou kromě válek a ropy Američané, drogy, hladomor, nemoci, hádky nebo třeba mimozemšťané. Stejné otázky jako dvacítce školáků z Tachovska jsme položili dvěma předním politikům z našeho regionu, členům zákondárného sboru.

„První co mě napadá, když se zamyslím nad největší hrozbou pro lidstvo, jsou zbraně, drogy a z lidských vlastností závist,“ odpověděl senátor a starosta Tachova Ladislav Macák. „V tuto chvíli mě nic závažnějšího nenapadá, ale určitě by se o této otázce dalo dlouho a dlouho diskutovat,“ dodal. Podle poslance Parlamentu ČR Václava Votavy ze Stříbra je absolutně největším nebezpečím pro lidstvo terorismus. „Ten nezná hranic a ani Česká republika si nemůže být jista, že se jí terorismus vyhne,“ vyjádřil se Votava.

„Dalším nebezpečím je narušování ekologického systému a s tím související globální změny počasí. A velkým nebezpečím je rovněž nezdravý způsob života, který vede mnoho z nás. Obrovský strach mám také z drog,“ vyjádřil se poslanec. „Ze světa by měla zmizet především lidská blbost. Ta až zmizí, tak budeme všichni spokojeni,“ dodal Votava.

Glosa autora je zde

Co by mělo zmizet ze světa

Odpovědi tachovských školáků:

Drogy, cigarety 3x
Války 3x
Zlo, zlí lidé 2x
Nemoci 2x
Holky, co přebírají kluky 2x
Extrémní chudoba 1x
Války o ropu 1x
Bída v Africe 1x
Bezdomovci 1x
Usáma bin Ládin 1x
Úchylové 1x
Feťáci 1x
Hádky rodičů 1x