„Rezervace je pro netopýry velmi atraktivní, obzvlášť ve srovnání s okolními hospodářskými lesy,“ uvádí Petra Hurtová, která zde inventarizační průzkum za pomoci ultrazvukové detekce a odchytu netopýrů do sítí prováděla. Zmiňovaná přírodní rezervace Diana se má 21 hektarů převážně rozvolněných květnatých bučin, kde rostou až tři století staré mohutné stromy.

Nejčastějším úlovkem v sítích a zároveň nejaktivnějším zpěvákem v detektoru se ukázal netopýr hvízdavý, který je patrně nejběžnějším druhem netopýra v republice. Přírodovědci zjistili že v rezervaci žije netopýr vodní a netopýr černý. Do sítě se chytilo i po jednom exempláři netopýra řasnatého a netopýra Brandtova. Zároveň se podařilo zaznamenat zatím nejsevernější výskyt netopýra stromového uvnitř CHKO Český les. Netopýr stromový je považován za nehojný druh s vazbou na dutiny starých stromů a takových roste v rezervaci víc než dostatek.

Krom vzácných netopýrů i nejmohutnější smrky v republice

„Přírodní rezervace Diana je ponechána bez zásahu člověka, můžeme tu tedy pozorovat velkolepé přírodní divadlo. Les se obnovuje sám, je tu dostatek vhodných doupných stromů, vyhlídky místních netopýrů tak zůstávají příznivé i do budoucna. Za zmínku také stojí, že tu rostou i jedny z nejstarších a nejmohutnějších smrků v celé České republice,“ říká Zuzana Blažková ze Správy CHKO Český les.

Podle vyjádření přírodovědců výzkum ukázal, jak důležitá je ultrazvuková detekce netopýřích hlasů. Bez ní by Petře Hurtové unikla přítomnost těch druhů, které se do sítí chytají velmi neochotně, jako například netopýři nejmenší a alkathoe, tedy netopýr, který byl popsán teprve v roce 2001. V ČR se pro něj nejdříve používal název netopýr menší, ale později bylo přijato označení netopýr alkathoe.

Hlas odpovídající těmto druhům se objevil na jedné z pořízených nahrávek. Podle hlasu ovšem netopýra nejmenšího od netopýra alkathoe rozlišit nelze, ale oba by byli vítaným přírůstkem místní fauny. Který z těchto druhů je na Dianě doma se bez odchytu či přímého pozorování zjistit nedá, vyskytovat se tu ale mohou oba.

Nový druh objeven v přírodní rezervaci Starý Hirštejn

Netopýr nejmenší byl v Českém lese zaznamenán dvakrát v roce 2015, a to v okolí Václavského rybníka, který je vzdálen od Diany 5 km vzdušnou čarou. Druh vyhledává místa s dostatkem stojatých i tekoucích vod, kde loví hmyz. A kolem Diany protéká Kateřinský potok, který by mohl být právě takovým lovištěm.

„Netopýr alkathoe je poměrně nový druh pro celou ČR, v Českém lese byl poprvé odchycen v roce 2018 v přírodní rezervaci Starý Hirštejn. O tomto druhu víme velmi málo, ale zdá se, že podobně jako netopýr stromový preferuje staré lesy s dostatkem vysokých listnáčů, v jejichž kmenech nachází úkryty. To, který z nich v přírodní rezervaci Diana skutečně žije, může ukázat jen další výzkum,“ dodávají přírodovědci.