Aby řady lidí bez práce nerozšiřovali čerství absolventi středních škol, připravil tachovský Úřad práce besedy s letošními maturanty o současné situaci na trhu práce a o perspektivách a možnostech zaměstnání pro budoucí absolventy středních odborných škol. Jedna z besed byla tento týden určena studentům Střední průmyslové školy Tachov Světce.

Studenti, které letos čekají závěrečné zkoušky a maturity ve zvolených oborech, se sešli v učebnách školy, aby se dozvěděli základní informace o tom, co budou při dalším rozhodování o svém budoucím povolání potřebovat.

Dozvěděli se například, jak sestavit životopis uchazeče o zaměstnání tak, aby byl vhodný pro všechny země Evropské unie, dozvěděli se o prvních kontaktech s potencionálními zaměstnavateli, o možnostech krátkodobých brigád, odborných stáží až po nabídky stálých pracovních míst.

„V evidenci našich kontaktních pracovišť v Tachově a ve Stříbře je v současné době 630 volných pracovních míst. Ke konci února jsme evidovali 2700 nezaměstnaných, z toho pouze 754 z nich mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ostatní buď již nároky na podporu vyčerpali, nebo na ní nemají nárok," uvedl poradce pro volbu povolání Oldřich Struček. „Úřad práce má proto eminentní zájem na tom, aby se noví absolventi škol co nejdříve uplatnili na trhu práce a nerozšiřovali nežádoucí počty nezaměstnaných," vysvětlil důvod uspořádání besedy.

Noví absolventi škol podle něj nemusejí mít problém najít volná pracovní místa. „Relativně je na našem okrese poměrně dost pracovních příležitostí. Kolem dálnice, zejména na Nové Hospodě a u Ostrova probíhá rozsáhlá výstavba nových firem, ta se neustále rozšiřuje a tím také vzniká požadavek na nové zaměstnance," dodal Struček.

Součástí besedy, kterou samotní studenti označili jako poutavou a zajímavou, bylo i anonymní vyplnění dotazníků, týkajících se budoucí volby povolání a představ o pracovním uplatnění v praxi. V něm studenti vyjádřili své postoje k budoucí práci, včetně požadavků na výši finančního ohodnocení.
Najít uplatnění pomáhá studentům také škola. „Samozřejmě máme eminentní zájem na tom, aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce," uvedla zástupkyně ředitele SPŠ Tachov Světce, Marie Smetanová.

„Abychom jim pomohli v jejich rozhodování o budoucím povolání, děláme i různé školní akce, včetně této besedy. Máme pět učebních oborů, strojní mechanik, obráběč kovů, elektrikář-silnoproudař, truhlář a zedník. V nich naši absolventi končí střední vzdělání s výučním listem. O posledně jmenovaný obor je ale malý zájem," dodala.

⋌⋌pokračování na str. 2Škola ve Světcích vyučuje také tři maturitní obory – informační technologie, strojírenství a podnikání. „Tradičně je velký zájem o informační technologie. Pokud je v některých oborech studentů nedostatek, necháváme je studovat společně. Například třídy informační technologie a strojírenství jsme měli od prvního do třetího ročníku spojeny, jenom čtvrté ročníky byly rozděleny. Ukazuje se, že ani letos nebudeme mít o zájemce o studium nouzi," doplnila zástupkyně ředitele.

Samostatnou součástí besedy bylo i vystoupení zástupce Armády ČR Jaroslava Chlápka. Ten studenty seznámil s možností, jak se stát vojákem z povolání a s dalšími podmínkami, jak pokračovat ve studiu na Vysokých školách Armády České republiky. Studentům představil systém přijímacího řízení do AČR, kariérní řád vojáků z povolání i celou řadu finančních výhod, které služba v armádě zájemcům poskytuje.

Absolventi čtvrtých ročníků v maturitních oborech se dozvěděli, že mají možnost studia na Univerzitě obrany v Brně. Armáda disponuje čtyřmi odbornými fakultami, vojenského leadeshipu, vojenských technologií, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Zájemci se mohou na tuto univerzitu přihlásit do konce března. V současné době armáda zahajuje masivní nábor nových vojáků z povolání, neboť se očekává, že do armády budou investovány značné finanční prostředky. Budou zřizována také různá pracovní místa, včetně míst pro civilní službu.
Také v zahraničí se absolventům naskýtají dobré pracovní příležitosti. Maturanti, kteří projeví zájem o práci mimo hranice naší vlasti, obdrží k vysvědčení i soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, certifikát Europass.

Oldřich Voráček