V letních měsících je na poliklinice v Tachově menší provoz. Lékaři i pacienti jsou po většině na dovolené a proto začaly úpravy a opravy přes letní sezónu, hotové by měly být během září. „Nejdříve jsme museli zastabilizovat ekonomiku tak, abychom si vytvořili dostatečnou finanční rezervu, aby se opravy mohly provádět, dnes již nemáme žádný výrazně ztrátový provoz. Celkově by se měly úpravy vyšplhat k milionu korun. Hodně nám pomáhá i Město Tachov, které nám poskytlo účelovou dotaci na rekonstrukci a opravy v budově," informoval ředitel polikliniky v Tachově Petr Tuháček.

Nejdřív se začalo pracovat na současných toaletách v prvním podzemním podlaží u pohotovosti, kde byl záchod pro pacienty nepřístupný. „Zde je toaleta se sprchou a samostatný záchod. V tomto patře předtím nebyly funkční toalety vůbec.

Nyní už jsou hotové a klientům polikliniky i personálu pohotovosti plně k dispozici," uvedl.

Dále budou s pracemi pokračovat ve čtvrtém nadzemním podlaží a postupně až k přízemí. Rekonstruovat se budou toalety od nejhoršího stavu po ty relativně lepší.

„Současně s tím chceme zřídit novou odběrovou místnost a ze stávající rozšířit biochemickou laboratoř, protože nám rostou laboratorní výkony v Tachově a klesají v Plané, což jsme plánovali," doplnil ředitel.

Poslední fází oprav je výměna potrubí hlavního přívodu pitné vody do areálu. Zde se začne v polovině července. Je třeba vyměnit 250 až 300 metrů potrubí ve druhém podzemním podlaží, pod budovou.

„Chceme to udělat tak, aby nebyl přerušen přívod vody do ordinací. Aby ani klienti ani zaměstnanci nebyli omezeni. Potrubí je v havarijním stavu a hrozí, že popraská a voda z něj poteče," vysvětlil.

Schodové hrany v jednotlivých patrech již byly narušené a hrozilo nebezpečí úrazů a navíc moc parády neudělaly. Proto postupně nechávají vyměnit linoleum i schodové hrany. Akce by měla být dokončena do konce léta.

Největší akcí, která se na poliklinice v Tachově do budoucna chystá je zateplení pláště budovy – a to možná už příští rok. „Úzce na tom spolupracujeme s městem. To nyní hledá dotační titul, který by se dal využít. V letošním roce by se měla připravovat výkresová dokumentace na projekt a příští rok by měl být vypsán příslušný dotační titul. Zateplení má několik fází, my už vyměnili okna a zavedli jsme plynové topení. Poslední, co nás čeká je zateplení pláště," ukončil ředitel Tuháček. Odhadová investice je 15 milionů korun.