Na projektu za 110 milionů korun se podílí také česká strana. Park nabídne funkční středověkou vesnici z osmého století, kostel a hrad z desátého století, ukázku venkovské i městské zástavby ze století dvanáctého. K tomu moderně zařízené muzeum středověkého života. Historii prožít a ozkoušet všemi smysly. To je motto tvůrců parku. Na stavbě po celou dobu pracovalo mnoho pomocníků.

„Prohlídka by po otevření měla začínat vesnicí z osmého století, která bude mapovat slovanské sídlo,“ popsal Deníku odborný vědecký vedoucí parku Stefan Wolters.

Vesnice bude nabízet několik druhů staveb typických pro dané období. Všechny jsou postaveny na reálném základě a jedná se o věrné repliky archeology skutečně objevených objektů. „Některé stavby ale bylo třeba vyvinout jen podle nalezených půdorysů. Vesnice ovšem nebyla objevena jako celek, stavby pocházejí z nalezišť z různých míst regionu,“ vysvětlil dále Wolters.

Slovanská vesnice, hrad na umělém návrší, dřevěný kostelík i středověké sídliště. To vše lze spatřit v tomto historickém parku. Hrad, který má podobu věže bude zároveň sloužit také jako vyhlídka.

Historický park chce nabídnout návštěvníkům mnoho možností nahlédnout do světa, ve kterém žili naši předkové. Plánovány jsou mimo jiné také ukázky řemeslné výroby a množství množství kurzů, kde si své dovednosti budou moci návštěvníci sami vyzkoušet.

I když historický park roste v Bärnau, na jeho vzniku se podílí také česká strana, konkrétně občanské sdružení Terra Tachovia.

„Postupně obnovujeme původní Zlatou cestu, která z Tachova do Bärnau vedla,“ řekl Deníku za sdružení Roman Soukup. „Cesta, protože je stovky let nepoužívaná, nebude schůdná, proto připravujeme dvě trasy. Jedna bude pro turisty.“

Trasa z Tachova do Bärnau bude měřit 17,5 kilometru a lemovat ji budou milníky času, které už podél cesty najdeme teď, a další převážně kamenné památky. Někde se přiblíží původní trase, někde bude možné jít částečně po ní. „Cesta by měla evokovat atmosféru té doby,“ dodal Soukup.

Historický park v Bärnau bude zahrnovat období od osmého do dvanáctého století. Zatím ve fázích myšlenky je možnost rozšířit projekt na české straně u Trnové, kde by byl středověk představen až do čtrnáctého století. Náklady na vybudování historického parku v Bärnau jsou 4,4 miliony eur (cca 110 milionů korun). Necelé tři miliony jsou hrazeny z dotací Evropské unie, z programu Cíl 3, přeshraniční spolupráce Česko – Bavorsko. Zbytek je financován z různých státních i regionálních zdrojů.