Mateřinka nyní sídlí v budově základní školy, prostorách bývalého školního bytu, a její současná kapacita 18 dětí už dávno přestává vyhovovat poptávce po umístění dětí do mateřinky. „Máme připravený plán na kompletní rekonstrukci budovy, ve které už dříve mateřská škola ve Svojšíně byla. Po jejím dokončením bychom jako spádová obec mohli nabídnout 32 až 34 míst pro děti,“ řekl Deníku místostarosta Svojšína Tomáš Petráň.

S přestavbou by ideálně chtěli svojšínští začít už letos na jaře. Na podzim by tak rekonstruovaná budova nové mateřské školy mohla přivítat první děti. „Jedná se o velkou investici, která bude v celkové částce přesahovat několik milionů korun. V budově je kromě nezbytných stavebních prací potřeba vyměnit okna, rekonstruovat otopný systém, který nahradí tepelné čerpadlo,“ vysvětlil místostarosta a doplnil, že obec chce usilovat o získání dotace na rekonstrukci budovy.

Další z plánovaných letošních investičních akcí se dotýká regenerace centrální části obce. „Závěrem loňského roku došlo na návsi k překládce vzdušného elektrického vedení v oblasti návsi do zemního kabelového systému. Tato akce musela předcházet všem dalším činnostem v tomto prostoru,“ zmínil Tomáš Petráň a doplnil, že v letošním roce by měly práce na návsi navázat. „V současné době pracujeme na přípravě realizačního projektu, do kterého budou zahrnuty všechny etapy prací. Vzhledem k finanční nákladnosti projektu nejsme schopni provést celou regeneraci návsi najednou.“

Třetí velkou investiční akcí, ve které by svojšínští rádi pokračovali, je rekonstrukce budovy číslo 21, kam se po dokončení přestavby přestěhuje obecní úřad. „Práce na hrubé stavbě máme téměř dokončeny včetně oken a podařilo se nám kompletně provést výměnu elektroinstalace v celém objektu. V rámci našich finančních možností pak budeme s přestavbou pokračovat i v letošním roce,“ uzavřel místostarosta.