Počet donesených soutěžních vzorků – 18 – patří k průměru. „Letos nás dost poznamenala nepřízeň počasí. Dost lidí se nám omluvilo, že je skolila viróza," vysvětli hlavní organizátor soutěže František Matoušek. „Ale díky podpoře našich kamarádů z Obušku, kam my zase chodíme na pivní štafetu a na soutěž o nejlepší guláš, se tady můžeme scházet v dobrém počtu. Nebýt jich, bylo by nás méně," dodal.

Pětičlenná porota ve složení Růžena Smetanová, Roman Matějka, Anastázie Lokajíčková, Vlasta Filipová a Jiří Kohout hodnotila anonymně saláty známkami od jedné do deseti, přičemž desítka znamenala nejvyšší ohodnocení. Posuzoval se především subjektivní dojem ve spojení s chutí a estetickým vzhledem salátu.

Úroveň donesených salátů byla velmi vyrovnaná, vítězný výrobek obdržel v součtu 41 bodů, nejhorší 23 body. Rozdíl mezi saláty na prvním až desátém místě byl pouhých sedm bodů.

Nejvíce bodů získal vzorek salátu číslo 11, který přinesl Zdeněk Černý. Ten neskrýval svoji radost. „Ale víc, než ta radost z vítězství, je radost z toho, že se každý rok najde dost lidí, kteří si udělají čas a salát do soutěže přinesou. Pak tu můžeme posedět v přátelské atmosféře a užít si to. Za to patří dík," vyjádřil se vítěz.

Na druhém místě skončil Vladimír Maleček a třetí nejlepší salát vyrobil Petr Zoka.