Jak se cítíte v nové funkci?

Zatím je pro mne všechno nové. Nebyla jsem dosud ani členkou zastupitelstva v naší obci. Ale dělám to ráda. Musím se v této nové situaci ještě zorientovat.

V čem konkrétně?

Musím si ještě, jak se říká, osahat celý systém chodu úřadu. Nyní jsem na to neměla mnoho času, spoustu mi ho zabrala příprava nového obecního rozpočtu.

Když jste kandidovala do zastupitelstva, počítala jste s tím, že byste mohla vykonávat funkci starosty?

Ne, nepočítala. I když možná jiní lidé, kteří kandidovali, už ano. Mnoho lidí nechtělo být na kandidátce v případě, že tam nebudu ani já. Zpočátku jsem chtěla být pouze zastupitelkou. Říkala jsem si že mě možná lidi ani neznají. Když za mnou přišli, jestli budu dělat starostku, tak jsem nejprve váhala. Ale pak jsem s tím souhlasila.

Úřad starosty je pro vás nový. Jakým zákonům se musíte ještě naučit?

Tak samozřejmě je to Zákon o obcích.

Chystáte nějaké změny v práci obecního úřadu?

Chci zefektivnit práci tady na úřadě. Myslím, že ta není na takové úrovni, jakou bych si představovala. Změníme trochu i systém práce.

Už jste musela řešit nějaký konkrétní problém?

Ano, se sněhem. Máme problémy s jeho odklízením v obci i osadách. Také jsem už musela řešit problém s veřejným osvětlením ve Stanu spojený s přerušením dodávky elektřiny.

Musela jste kvůli starostování obětovat některé koníčky?

Ty nyní vůbec nemůžu provozovat. Snažím se vše naučit a to je velice náročné na čas. Musím si vše osahat.