Je nejen nejstarším občanem Labutě ale současně i nejdéle žijícím obyvatelem v Labuti. Se svými rodiči přišel do Labutě 14.1.1946 z obce Kramolín na Pelhřimovsku.

V březnu 1955, když přijelo na farmu Státního statku do Labutě 17 brigádnic z Trenčína, Stanislav Kos se z jednou z nich seznámil a v listopadu 1956 s ní uzavřel sňatek. Během 53letého manželství vychovali spolu tři děti, ke kterým přibylo 6 vnoučat a 3 pravnoučata.

Pan Stanislav KOS pracoval celý život u Státních statků. Aktivně se zapojoval do práce v obci i v ZO Českého svazu včelařů ve Starém Sedliště, kde je dlouholetým členem. Jeho sedmdesátiletá aktivní činnost ve Sboru dobrovolných hasičů byla na lednové valné hromadě sboru oceněna medailí Za věrnost VII. stupně. K jeho životnímu jubileu mu do klubovny SDH přišli popřát občané Labutě. Jubileum měl pan Stanislav prvního máje a ke gratulaci se připojuje i redakce Tachovského deníku.

Václav Hurych

Tachovská výprava před odjezdem na náměstí.
Tachované odjeli fandit hokejistům do Dánska