Jde o náš nejstarší kamenný hrad Přimdu. Jako o nejstarším hovoří řada publikací a o své nej… se přetahuje s Pražským hradem.

Hrad Přimda bývá velice často ukrytý pod pokličkou mraků a mlhy. Místní říkají, že rozhoduje jedenáctá hodina, zda věž vykoukne. Pak se od hradu a z nedaleké skalní vyhlídky otevřou krásné výhledy na Český les i na úpatí usazené městečko.

Přimda, nejstarší hrad i prevét

Zdroj: Youtube

Z osm set let staré románské stavby Přimdy se dochovalo pramálo. Z dálky nepřehlédnutelná je obytná věž. Uvnitř takzvaného donjonu je dodnes patrné, kde stávala jednotlivá patra a také, kde byl koutový krb. Přimda sloužila českým panovníkům jako důležitá pohraniční pevnost střežící obchodní cestu z Prahy do Horní Falce. Už ale od 17. století byla neobývanou zříceninou.

Jistou zajímavostí je nejstarší dochovaný středověký záchod v rámci kamenných hradů. Říkalo se mu prevét, či staročesky prevít, někdo uvádí i zřejmě nově vytvořený výraz výsernice. Zatímco ve středověkých městech vylévali lidé bez ostychu nočníky z okna přímo na ulici, zde na Přimdě to padalo do hradního příkopu.

Místo bývalé sklárny a nové objevy v zaniklém Frauentálu na Tachovsku.
Objev na Tachovsku: podzemí zaniklé sklárny ukrývalo spletitý labyrint kanálů

V nové době došlo na několik úprav zříceniny. Zdi opravovali před sto čtyřiceti lety za Filipa hraběte z Kolovrat. Řemeslníci pak donjon opravili v letech 1919 až 1923 a tuto podobu si věž zachovává dodnes. V roce 1968 pak došlo k zahájení dalších oprav. Kvůli dopravě jeřábu došlo na poškození historické přístupové cesty i nádvoří, které tak už neodpovídá tomu původnímu.

Opravy se nepodařilo dotáhnout do konce a tak 28. červenec 1989 se stal osudný pro jednoho školáka. Ten den navštívili hrad pionýři z tábora plzeňské Škodovky v Boněticích. Těsně před polednem se náhle sesulo zdivo nad prvním patrem hradu. Tři táborníci ve věku dvanácti let zůstali s učitelem u jedné ze zdí, která se zřítila a chlapce zasypala. Jeden z nich zde zemřel. Znalec poté určil i příčinu zřícení zdi. Měla jí být akustická rezonance, tedy dětský smích či křik uvolnil balvany ze stěny.

Michalovy Hory a okolí
Hornické městečko má svého Hejkala, les střeží permoníci

Nejvyšší bod Přimdy není hrad, ale takzvaná Kolovratova vyhlídka. Cesta k ní vede suťovým porostem plným nepřízní počasí zkroucenými a zlámanými stromy obrostlými mechem a lišejníky.