„Například do ZŠ Hornická směřuje z kraje dotace ve výši 99 tisíc korun na mezibroušení a lakování povrchu tělocvičny a deset tisíc na projekt nazvaný Ve škole i po škole," uvedl starosta Tachova Ladislav Macák.

Také Zárečná získala krajské peníze. Deset tisíc na projekt Go kurz pro žáky šestých tříd. Na další s názvem Bezpečně při fotbale obdrží 50 tisíc a na Most porozumění pak dalších 12 tisíc korun.

Kraj přispěje částkou 40 tisíc korun také mateřským školám v Tachově na revitalizaci dřevin, respektive na nákup sazenic stromů. Plzeňský kraj podpořil částkou 40 tisíc Letní česko-německé hry, jichž se zúčastnily čtyři české a čtyři německé školy a které se konaly minulý týden.

„Sportovní zařízení města dostanou příspěvek 80 tisíc korun na projekt Bezpečné branky. Poslední dotace od Plzeňského kraje je určena na opravu místní komunikace ve Vítkově. Její výše je 200 tisíc korun," doplnil Macák.