„Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách a vychází z výhledu, který byl zastupitelstvem také schválen,“ uvedla Ing. Helena Ťupová, vedoucí finančního odboru města Planá s tím, že občané měli možnost se vyjádřit.

Hovořila o příjmech města, které ze dvaasedmdesát procent tvoří především příjmy daňové. Kapitálové příjmy jsou naopak pro rok 2009 minimální, jen jeden milion sedm set tisíc korun. Protože výdaje jsou pro rok 2009 plánovány ve výši přes devadesát čtyři milióny korun, bude Planá využívat i zdroje z fondu rezerv, kdy zapojuje do rozpočtu ve výši skoro třiadvacet miliónů korun,“ vysvětlila vedoucí městských financí.

Na investiční výdaje dá Planá rovných šestatřicet miliónů korun. „Rekonstrukcí projde ulice Dvořákova, která z rozpočtu ukrojí více než šest a půl milionu korun. Dále se bude rekonstruovat ulice Příčná, Kostelní mezi učilištěm a kostelem, ulice Tachovská nebo parkoviště za poliklinikou,“ informovala Ťupová s tím, že pamatováno je i na obnovu památek. „Rekonstrukce kostela ve Vysokém Sedlišti si vyžádá předfinancování ve výši tři miliony a šest set tisíc korun. Zbytek peněz získáme z Norských fondů,“ doplnila Ťupová.

Nezapomíná se ani na přípravu projektové dokumentace. V rozpočtu je projekt centrálního parku u ulic Revoluční a Smetanova, projekt opravy radnice, ulice Wolkerova a Zahradní nebo dokončení projektu rekonstrukce topných kanálů. „Za projekt sítí pro výstavbu rodinných domků v části Karlín dá město bezmála dvě stě tisíc korun,“ uvedla vedoucí Ťupová.

Zastupitelé rozpočet Plané na rok 2009 ve výši devadesát čtyři a půl milionu korun schválili.

Celý rozpočet je ale možno si prohlédnout na internetových stránkách města.