Ocenění převzal z rukou ministra průmyslu Karla Havlíčka a předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky. „Ocenění si moc vážím, beru to jako uznání mojí práce. Člověka potěší, když se za svoji činnost dočká nějakého ocenění,“ okomentoval Deníku vyznamenaný Richtermoc.

Ten žije v Mariánských Lázních, patnáct let ale působil na uranových dolech v Zadním Chodově. Hornictví ale zůstal věrný i poté, co tuto profesi opustil. „S kolegy z hornického spolku jsme zakládali hornické muzeum v Plané, kde působím dodnes,“ řekl Deníku.

Jaroslav Richtermoc je také zkušený zlatník a šperkař. Jeho velkým koníčkem je také sběratelství. „Sbírám všechno možné. Vedle minerálů to jsou třeba také brouci a mince,“ prozradil a dodal, že dalším jeho obrovským hobby je výroba hlavolamů, ježků v kleci.

Druhý ročník Svatováclavského jarmarku ve Stráži.
Ve Stráži uspořádali Svatováclavský jarmark

Zájem o mince zúročil i v Plané, kde se zasloužil o vytvoření nových šlikovských tolarů a dukátů, které dříve produkovala plánská mincovna.

Vyznamenaných bylo v úterý celkem třináct. Richtermoce na vyznamenání navrhli členové hornických spolků z Plané a Stříbra. „Jedním z důvodů, proč jsme podali tento návrh, je vedle jeho zásluh o vznik hornického spolku také jeho celoživotní práce a také obsáhlá publikace o sto letech fungování fabriky na výrobu hornických lamp v Karlových Varech – Bohaticích,“ řekl Deníku za stříbrský spolek Karel Neuberger.

„Doufáme, že tradice předávání těchto vyznamenání zůstane i do budoucna zachována a ještě několik desítek horníků bude za svoji záslužnou činnost oceněno,“ dodal Neuberger.