„Znamená to tedy, že průtok klesl pod určitou statisticky stanovenou hodnotu za předchozí období pro daný tok," informovala vedoucí životního prostředí ve Stříbře Dana Rožánková. Na stříbrsku je velmi nízký průtok na Úhlavce, před soutokem se Mží.
Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami – tedy jejich odběry, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat – to ukládá vodní zákon.
Vodoprávní úřady jsou součástí obcí s rozšířenou působností, je to tedy odbor životního prostředí buď Městského úřadu Tachov nebo Stříbro.


Pokud tedy v brzké době nezaprší, může se stát, že obce s rozšířenou působností budou muset vydat opatření, aby lidé s vodou z potoků a řek neplýtvali. Už tak je tedy třeba se zamyslet, zda je třeba zalít všechny okrasné květiny v záhonech, vodou zalít mrkev nebo si až po okraj napustit vodou z potoka nebo řeky bazén.


Je naprostou běžností, že si lidé zalévají zahrádky vodou z řeky. Proč také ne, když mají zahradu pár metrů od toku. Může se však stát, že k opatření na šetření vodou dojde a zahrádkáři můžou dostat i nemilou pokutu. Je nutnou potřebou, aby v řekách zůstala voda pro živočichy, kteří jsou na ní nezbytně závislí.
„Zahrádku máme u řeky celá léta. Ještě se mi nestalo, že bych musela tahat vodu v kyblících z domova. Na to, abych zalila záhon, nepotřebuji vodu pitnou. Toho, že je vody po málu, jsme si všimli, nenapadlo nás ale, že nám to může někdo zakázat. Pokud však bude situace vážná, budu to brát jako samozřejmost a do řeky chodit pro vodu nebudeme," řekla Deníku Růžena Sýkorová z Tachova.