„Přítomní bilancovali činnost za uplynulý rok, a to jak ryze hasičské záležitosti, například účast na soutěžích, péče o techniku, výjezd jednotky, tak pomoc obci při různých příležitostech. Seznámeni též byli s hospodařením sboru. Schválen byl plán činnosti na příští rok 2014," sdělila Deníku za SDH Studánka Jitka Honzíková.

Valnou hromadu navštívili také hosté jako za OHS Tachov Martin Volka a starostka obce Studánka Irena Zapletalová. „Dobrou zprávou pro sbor bylo sdělení starostky obce, že v letošním roce dojde k nejnutnějším stavebním úpravám staré hasičské zbrojnice, špatnou zprávou, že členů sboru neustále ubývá, především mladých," dodala Honzíková.

Na závěr valné hromady dobrovolníci předali a obdrželi medaile za věrnost jako například Helena Mannová, která je členem sboru ve Studánce již neuvěřitelných padesát let.