Velikonoční svátky využily k návštěvě památky desítky lidí, zejména pak v neděli, kdy se zde konal velikonoční jarmark s koncertem.

Významnou novinkou letošní sezony je navrácení restaurované mariánské koruny na hlavní oltář klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Korunu poprvé po dlouhých letech spatřili návštěvníci klášterního kostela právě v sobotu. „Koruna, jíž pravděpodobně navrhl Jan Blažej Santini Aichel, prošla několikaměsíčním restaurováním, které se uskutečnilo za finanční podpory členů organizace The Friends of Czech Heritage z Velké Británie," uvedl kastelán Milan Zoubek s tím, že před zhruba čtyřiceti lety byla během restaurování oltáře mylně sejmuta. „Původní Santiniho ideová a výtvarná koncepce je díky navrácení koruny na hlavní oltář rehabilitována," dodal.

Klášter byl založen v roce 1115 a k tomuto výročí se letos vztahuje množství akcí. Jednu z nich mohli pocítit návštěvníci už od soboty při placení vstupného. Jedná se totiž o slevu, na kterou má nárok jen někdo. Akce se jmenuje Založení 1115. „Návštěvníci, kteří mají trvalé bydliště v obcích historicky spjatých se založením kladrubského kláštera, mají možnost zavítat na některou z prohlídkových tras za jednotné vstupné 30 korun na osobu," vysvětlil kastelán. Podmínkou poskytnutí vstupenky za uvedenou cenu je prokázání trvalého bydliště v obcích, které jsou se založením kláštera spjaty. Seznam obcí, jejichž občané mají na slevu nárok, čítá 89 sídel z různých krajů celé republiky.

Města, obce, vesnice a místní části z tachovského okresu, jejichž obyvatelé mají letos do kladrubského kláštera zvýhodněné vstupné:
Benešovice
Bezemín
Boječnice
Bonětice
Borovany
Cebiv
Čečkovice
Čeliv
Darmyšl
Hlinné
Hlupenov
Kamýk
Kladruby
Láz
Lobzy
Lom u Stříbra
Málkovice
Malovice
Milevo
Milíkov
Ostrov u Stříbra
Plezom
Prostiboř
Racov
Skapce
Skviřín
Souměř
Staré Sedlo
Sytno
Tachov
Únehle
Vrbice (u Kladrub)

Výběr z jiných okresů:
Žestoky (CR), Černošice, Libeň (PZ), Zbraslav (PHA), Panenský Týnec (LN), Milostín, Nezabudice (RA), Ratboř (KO), Rpety (BE), Hrobce (LT) atd.