Německá strana ale chce na místě vybudovat muzeum s dokumentačním centrem. Tím by byly objekty zachovány a sloužily by veřejnosti k poznání historie společné hranice. Na projektu, který podporuje bavorská vláda i regionální politici, by se také měla podílet česká strana.

„Zastupitelstvo jednohlasně schválilo, že by budovy chtělo zachovat pro budoucí dokumentační centrum,“ vyjádřil se waidhauský městský radní Uli Grötsch.

Německý úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může kvůli projektu demolici oddálit. V případě, že získá projekt na české i německé straně zelenou, zůstane zachována nejen budova celnice z roku 1952, ale také zařízení hraničního přechodu – tedy zastřešení silnice, odbavovací buňka, závora. Musela by se kvůli tomu ale přeložit stávající silnice. Podmínkou Schengenské smlouvy je totiž zachování plynulé dopravy přes hranice členských států Schengenu.

Projekt podporují i čeští politici. „Lidská paměť je velmi krátká a proto je třeba, aby dokumentační centrum připomínalo historii hranice,“ uvedl západočeský europoslanec Pavel Poc.

„Budu se snažit najít pro projekt českého partnera, dovedu si představit, že by jím mohla být nějaká příhraniční obec na Tachovsku, nebo Muzeum Českého lesa v Tachově,“ vyjádřil se senátor Miroslav Nenutil.

Česko německá hranice může mít další atrakci pro veřejnost

Rozvadov – Do konce roku by měly začít demoliční práce na objektech, které na starém hraničním přechodu Rozvadov – Waidhaus brání plynulosti dopravy. Vyžaduje tak Schengenská smlouva. Pokud by ale byla přeložena část silnice, objekty by mohly být zachovány a posloužit veřejnosti jako muzeum a dokumentační centrum.

Úřad musí jednat

Osudy někdejšího hraničního přechodu jsou nyní částečně v rukou bavorského úřadu pro zastupování státu v majetkových věcech. „Objekty se nepoužívají a mohly by sloužit veřejnosti. S tím souhlasíme. Nikdy jsme nechtěli, aby byla hlavní budova celnice zbourána, proto bychom ji rádi poskytli projektu vybudování muzea a dokumentačního centra,“ vyjádřila se za zmíněný úřad Annette Abel.

„Ovšem Schengenskou smlouvu je třeba naplnit a zajistit plynulý provoz. Proto bude v nejbližších týdnech nutné posoudit, které budovy je nutné odstranit a které by mohly být zachovány. Zástupci zainteresovaných stran se musí v prosinci sejít a zjistit, jestli bude možné silnici přeložit a dát tak projektu zelenou,“ doplnila.

Projekt má prozatím podporu obce Waidhaus i regionální bavorské vlády. „Máme přislíbenou podporu bavorských státních úřadů i v případu přeložení silnice,“ uvedl radní z Waidhaus Uli Grötsch.

Co by mělo na hranici vzniknout

Podle Josefa Forstera z waidhauského vlastivědného spolku chce projekt zachovat hlavní budovu celnice, která pochází z roku 1952 a v současné době je prázdná. Kanceláře jsou vyklizené, užívá se pouze jedna místnost jako zázemí pro správce. „Dále bychom chtěli zachovat závoru, zastřešení a odbavovací buňku. Ta má osmnáct velkých oken, ve kterých by se daly umístit informační tabule jako prvotní informace pro návštěvníky,“ vysvětlil Forster.

Uvnitř celnice by pak byla expozice připomínající historii česko německé hranice a železné opony. Kromě toho by zde byly také místnosti sloužící jako vzdělávací zařízení. „Ale bez závory a dalších prvků dokládajících existenci hranice by byl projekt nemyslitelný,“ dodal Forster.

Politikům se projekt líbí

Podle poslance německého spolkového sněmu Wernera Schiedera patřil rozvadovský přechod k nejdůležitějším přechodům mezi západní a východní Evropou. „Proto nemá projekt dokumentačního centra pouze regionální význam a zaslouží si naši podporu,“ uvedl.

S tím souhlasí také čeští politici. „Mělo by zůstat alespoň jedno místo, které bude připomínat budoucím generacím to, co se na hranicích dělo,“ vyjádřil se na místě europoslanec Pavel Poc. Plánovaná expozice by podle něj měla zahrnovat historii společné hranice od středověku, až do pádu železné opony a vstupu České republiky do schengenského prostoru.

„Neměla by tady ale vzniknout jen nějaká statická muzejní expozice, kterou se budou prohánět pavouci. Takové místo musí žít,“ řekl Poc, který již přislíbil německé straně pomoc s případným hledáním partnera na české straně.

To slíbil také senátor Miroslav Nenutil. „Rád pomohu hledat českého partnera. Napadlo mne, že by to mohlo být třeba Muzeum Českého lesa v Tachově. Případně nějaká příhraniční obec,“ uvedl.

Definitivní rozhodnutí o budoucím osudu starého hraničního přechodu má padnout v polovině prosince, kdy se ve Waidhausu uskuteční další jednání s bavorským ministerstvem dopravy a silničáři o možném řešení dopravy v okolí. Pokud bude úspěšné, hned mají odstartovat přípravné práce na proměně bývalého přechodu na muzeum a dokumentační centrum.