Vyplývá to z prohlášení, které vydalo Okresní ředitelství Policie České republiky v Tachově. „Policisté z německé i české strany zaznamenali v tomto směru pronásledování vozidel a osob na území druhého státu. Například minulý týden v úterý, kolem 18 hodin, bylo na Dálniční oddělení Policie ČR Ostrov u Stříbra přijato oznámení německé policie, že z jejich strany došlo k přeshraničnímu pronásledování osobního vozidla značky Audi A6, které bylo odcizeno ve Spolkové republice Německo,“ informoval mluvčí tachovské policie Václav Blahník.

Řidič odcizeného vozidla, po projetí přes státní hranici, ujížděl dále do českého vnitrozemí po dálnici D5 směrem na Plzeň. „Po krátkém pronásledování na území ČR bylo vozidlo zastaveno a řidiči byl německou policií zadržen, protože na předchozí výzvy k zastavení nereagoval. Ve spolupráci s hlídkou dálničního oddělení Policie ČR byl v řidiči zjištěn 26letý muž z Prahy, který podle provedené lustrace nebyl ani držitelem žádné skupiny řidičského oprávnění,“ doplnil Blahník. Vzhledem k tomu, že na tohoto muže byl vydán Evropský zatýkací rozkaz pro závažnou trestnou činnost, spáchanou na území Německa, byl zadržen.

Na základě návrhu krajského státního zástupce byl mladý muž vzat krajským soudem do předběžné vazby. V té, podle vyjádření policie, setrvá po dobu předběžného šetření krajského soudu až do rozhodnutí o vydání zadrženého do Německa a jeho následného vzetí do vydávací vazby. „Zajištěné vozidlo bylo předáno policejním orgánům SRN,“ dodal tachovský policejní mluvčí.

Přeshraniční pronásledování vychází se Smlouvy mezi ČR a SRN o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech. Tu podepsali představitelé obou zemí 19. září 2000 v Berlíně. Tato smlouva vstoupila v platnost na základě souhlasu Parlamentu České republiky a výměnou ratifikačních listin 1. srpna 2002. „Upozorňujeme veřejnost, že německá policie je oprávněna pronásledovat vozidla a osoby na území České republiky i ve vozidle v civilním provedení,“ informuje policie o dalším důležitém bodu podepsané a platné smlouvy o spolupráci.