Důvodem k likvidaci objektů v areálu přechodu je Schengenská smlouva. „Aby Česká republika a Německo vyhověly závěrům Schengenské smlouvy, pokračuje postupná likvidace všech objektů bývalých hraničních přechodů po celé délce vzájemné hranice,“ vysvětlil Deníku Vladislav Podracký, který na projektu spolupracuje. „Jediným objektem, který v současné době zůstává, je právě areál na rozvadovském přechodu, ostatní jsou víceméně odstraněny,“ doplnil.

Německá strana proto přišla s iniciativou zachovat alespoň hlavní budovu a pokud to půjde, i okolní objekty. Chce v nich vybudovat dokumentační centrum, které by sloužilo nejen jako připomínka česko německé hranice a jejích osudů v poválečném období, ale také ke vzdělávacím účelům.

Projekt představí německá strana přímo na místě dnes, v sobotu 20. listopadu dopoledne. Podle iniciátorů má projekt tři fáze. Má zabránit strhnutí budovy bývalého přechodu (německá federální agentura Immobilienaufgaben oznámila, že musí objekty do konce roku strhnout).

Dále je třeba najít partnery projektu výstavby dokumentačního centra na české straně, neboť se jedná o projekt přeshraniční.

V další fázi bude nutné najít způsob financování. Protože projekt by měl být přeshraniční, bude možné požádat (v případě, že se najde český partner) o spolufinancování fondy Evropské unie.

Projekt podporuje Ministerstvo vnitra Bavorska. Objekty pro dokumentační centrum bude možné zachovat, když se podaří prosadit přeložení současné silnice tak, aby bývalá hraniční budova zůstala jako nezávislý celek a nezabraňovala plynulé dopravě. Bavorské Ministerstvo vnitra tuto myšlenku podpořilo. Pak by byla budova bývalého hraničního přechodu přestavěna na dokumentační centrum.

Při sobotní prezentaci bude projekt představen veřejnosti a politikům, zároveň bude možné si prohlédnout výstavu Hranice od roku 1945 do dnešních dnů, která je na radnici ve Waidhausu. Prezentace začíná v půl desáté dopoledne.