Po doporučení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha začaly nemocnice s vyplácením mimořádných odměn zdravotníkům nasazeným v první linii během koronavirové krize. V jejich rozpočtu jde i o miliony korun navíc.

Doporučené bonusy pro zdravotníky byly vyčíslené od 100 do 500 korun na hodinu. Krajské nemocnice vyplatily pracovníkům polovinu maximální doporučené částky za hodinu odvedené práce. Celkem asi osm milionů korun poskytly všem svým pracovníkům, a to z vlastních zdrojů.

„Nemocnice Plzeňského kraje poskytly všem zaměstnancům na covidových pracovištích příplatek ve výši 250 korun na hodinu bez ohledu na to, zda se jednalo o zdravotníky či nezdravotnický personál. Věříme, že tyto vícenáklady pokryje systém zdravotního pojištění v rámci diskutované kompenzační vyhlášky,“ řekl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

„Nemocnice dále vyplatily za nadstandardní aktivity spojené s nouzovým stavem mimořádné odměny v řádech tisíců korun na osobu, přičemž výše odměny se odvíjela dle konkrétního zapojení pracovníka do činností souvisejících s mimořádným stavem,“ uvedl dále s tím, že nemocnice nad rámec obvyklých mzdových nákladů vyplatily za březen, duben a květen miliony korun.

Stejně vysoký příplatek na hodinu vyplatila zdravotníkům také soukromá nemocnice Privamed v Plzni. „V nemocnici bylo zřízeno oddělení karantény pro pacienty s podezřením na covid-19. Odměňování personálu na tomto oddělení se pohybovalo zhruba v polovině částky určené ministrem zdravotnictví. Celkově bylo vyplaceno 1,3 milionu korun,“ sdělil Jaroslav Marian, mluvčí nemocnice Privamed a Mulačovy nemocnice, ve které se podle Mariana pacienti s covidem neléčili.

Plzeňská fakultní nemocnice rozdělila na odměnách přes čtyři desítky milionů korun. „Byl vytvořen spravedlivý systém, který nenaruší vnitřní integritu odměňování zdravotníků s ohledem na spektrum a náročnost poskytované péče a s odlišením toho, zda je péče poskytována v péči přednemocniční, u standardního lůžka, na infekčních stanicích či na ventilovaných JIP,“ vysvětlil její ředitel Václav Šimánek.