„Tento týden v nemocnici následné péče skončila rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových stanic. Konkrétně se jednalo o výstavbu toalet pro invalidní pacienty, které dosud v nemocnici vůbec nebyly, a dále o rozdělení společných sociálních zařízení, tedy toalet a umýváren včetně sprch, na část pro ženy a pro muže," upřesnil Deníku mluvčí Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

Zařízení je tedy opět v plném provozu, první lůžková stanice zahájila po rekonstrukci plný provoz v první červencové dekádě, zbylé dvě tento týden.

Jak informovala nemocnice, lůžka se rychle zaplňují. Protože provoz nebyl přerušen, muselo se přistoupit na jeho omezení. „Rekonstrukce probíhala z technologických důvodů současně na všech třech lůžkových odděleních respektive poschodích, a to za provozu," potvrdila ředitelka nemocnice Dagmar Špédlová.

„Kvůli stavebnímu ruchu jsme jen museli snížit lůžkovou kapacitu o třetinu. K dnešku již ale opět máme obsazených 94 ze všech sta lůžek," doplnila ve středu s tím, že věří, že i díky dobré pověsti nemocnice se brzy podaří lůžka zaplnit úplně.

Důležitým faktorem rekonstrukce je také to, že se stavebními pracemi nesnížila kapacita zařízení, ani se nezmenšovaly pokoje pacientů.

„Nová sociální zařízení se budovala v prostorách původních společných toalet a koupelen. Rekonstrukcí se jen změnily jejich dispozice. Dále se dělaly nové inženýrské sítě – vodoinstalace a odpad," doplnil Kokoška. Rekonstrukce vyšla na 3,2 milionu korun.

V letošním roce se jedná o druhou rozsáhlou rekonstrukci nemocničního zařízení, které v převážné většině využívají pacienti z Tachovska. Už na jaře totiž skončila rekonstrukce porodnického a gynekologického oddělení ve Stodu, kde pacienti z Tachovska tvoří zhruba 60 procent.