Ten převzal rehabilitační oddělení včetně třetího patra, jehož veškeré prostory v průběhu srpna prošly drobnými stavebními úpravami a především výmalbou. Na pacienty tak čekaly nově opravené omítky, sokly a ochranné rohy, pokoje jsou nově vymalovány zeleno-bíle, kdy zelená ladí s nemocničními stolky.

Měsíc srpen byl pro vedení nemocnice a personál náročný. Komplikace běžně přináší samotná doba dovolených, třetí patro navíc fungovalo pouze v omezeném provozu, neb zde probíhala kompletní výmalba všech místností včetně potřebných doplňujících prací. Současně odcházel po asi dvaceti letech v působení na různých pozicích v nemocnici primář nemocnice Ladislav Šlesingr. „Malování celého patra nesouviselo s nástupem nového primáře, nicméně jsme rádi, že jsme mu ho předali již v tomto stavu. Pan doktor Sergej Krasenko je chirurg s dlouholetou praxí, který se v posledních letech věnoval vedení oddělení následné péče na několika místech,“ představila nového šéfa nemocnice ředitelka nemocnice Dagmar Špédlová. „Prokouklo to tady, ta zelinkavá je opravdu moc pěkná barva, líbí se mi,“ usmívá se jedna ze starších pacientek, které přitakávají další dvě, s nimiž obývá jeden z nemocničních pokojů.

Nemocnice následné péče Svatá Anna není léčebna dlouhodobě nemocných. Tamní zdravotní péče využívají lidé po akutních ošetřeních nebo po hospitalizacích, doléčují se zde pacienti po různých operacích, jako jsou výměny kloubů nebo operace páteře. Ti jsou na Svaté Anně v největší míře. „Naším cílem je všechny tyto pacienty co nejdříve zrehabilitovat, aby se mohli vrátit domů do domácího prostředí a mohli dále normálně fungovat v běžném životě,“ uvedla ředitelka Špédlová.

K rychlejšímu uzdravení napomáhá dobrý psychický stav pacienta. Toho si je dobře vědom i nový primář Sergej Krasenko. „Přicházím s určitými vizemi a představami. Ke každému pacientovi je třeba přistupovat zcela individuálně, aby viděl, že pro nás není pouhým číslem, ale že nám na jeho uzdravení skutečně záleží,“ řekl Deníku primář Krasenko. „Pan primář je zde pár dní, ale je vidět, že svá slova myslí vážně. Již z prvních vizit je patrné, že si získává důvěru pacientů. Každému věnuje chvilku, s každým vlídně promluví, má skutečný zájem a na našich pacientech vidím, jak rychle k němu nacházejí důvěru,“ hodnotí svého nového nadřízeného dlouholetá pracovnice nemocnice Miroslava Kordíková. „Líbí se mi tento pozitivní přístup, věřím, že bude přínosem pro naši nemocnici, především pak ale pro naše pacienty,“ souhlasí Špédlová. V souvislosti s vedením oddělení má nový primář i další jasné cíle. „Prvotně je třeba zaměřit se na úsporu nákladů na léčiva, je třeba je snížit, léky neplýtvat. Je třeba vždy zvážit, které léky jsou pro pacienty skutečně nutné a které nikoliv. S rozumnou mírou je třeba také používat zdravotnický materiál,“ uvažuje Krasenko. Dalším primářovým záměrem je v dohledné době změnit systém vedení dokumentace, zefektivnit ji, zelektronizovat a především zjednodušit. To by dle slov ředitelky mělo vést k usnadnění práce a ušetření času nejen lékařů, ale celého zdravotního personálu.

„Jménem celého kolektivu nemocnice bych ráda za odvedenou práci poděkovala bývalému primáři doktoru Šlesingrovi,“ dodala ředitelka Špédlová závěrem.