Plná kapacita tak donutila tamní lékaře připravit nový systém přijímaní pacientů. „Nyní jsme museli udělat další krok a zavádíme pořadníky,“ potvrdil primář oddělení DIP Martin Mašek.

Cílem intenzivní péče je udržení, podpora nebo dočasná náhrada životních funkcí. DIP navazuje na péči poskytovanou pacientům na odděleních ARO a JIP v jiných nemocnicích. Je určena pro lidi, kterým by průměrná ošetřovací doba na akutních odděleních nestačila k dostatečnému zlepšení jejich zdravotního stavu a přeložení na standardní oddělení nebo do domácí péče. „Toto oddělení je specifické. Jak vyplývá už z názvu, u pacientů nelze předem určit, jak dlouho budou tuto pomoc potřebovat. Může to být rok nebo třeba jen několik týdnů. Za dobu našeho působení v Plané se nám již dva pacienty podařilo vrátit do domácího ošetřování,“ vysvětluje Mašek.

Tento druh péče je náročný na přístrojové vybavení a na personál. „Musíme mít zde vše potřebné. Od školeného personálu po přístroje. Proto není tato péče dostupná, jak se říká, na každém rohu,“ dodal Mašek. Oddělení Swiss Med Clinic v Plané je jediné svého druhu na Tachovsku. Nejbližší podobná zařízení fungují až ve fakultní nemocnici v Plzni nebo v Ostrově nad Ohří. „Naše prostory v Plané jsou moderní a poskytují veškeré zázemí jak pro pacienty, tak i pro jejich rodinné příslušníky, kteří je navštěvují,“ říká Mašek.

O životy pacientů se v Plané stará celkem devět lékařů a osmnáct zdravotních sester. Vynachválit si všechny tamní pracovníky nemůže Klára Uchytilová z Mariánských Lázní. „Můj otec byl s ucpanou cévou do mozku hospitalizován v nemocnici v Sokolově na jednotkách ARO a JIP. Po stabilizaci stavu vyvstala potřeba umístění na DIP. Pan primář ze Sokolova nám nabídl nemocnici v Ostrově nebo právě Planou. A my si vybrali toto oddělení na Tachovsku,“ uvedla Uchytilová. „Musím říci, že jsem byla mile překvapena. Na to, že tato nemocnice byla dlouho uzavřená, má dnes zřejmě opravdu špičkové zařízení. Táta na tom ještě není moc dobře, ale je pořád umytý, oholený a i tahle, zdánlivě maličkost, je pro nás potěšením, že se tu o něho dobře starají,“ dodala Uchytilová