Tachovsko/ Chcete stavět dům? Měli byste si raději nejprve ověřit, zda se vaše parcela nenachází na archeologickém nalezišti. „Stavebník má povinnost si to zjistit,“ říká Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu.

Podnětem k drtivé většině dnešních vykopávek je přitom právě plánovaná výstavba. „Jde o takzvané záchranné výzkumy. Ze zákona jsme povinni ohroženou archeologickou památku odkrýt a zdokumentovat dřív, než začne stavba,“ vysvětluje archeoložka.
Pokud byste na významném nalezišti začali stavět bez ohlášení, mohou být sankce poměrně vysoké. Narušení archeologického naleziště totiž zákon posuzuje jako poškození cizí věci – všechny archeologické nálezy totiž patří státu.

Za stavbu na archeologickém nalezišti tak hrozí nejen pokuty až půl milionu korun, ale může dokonce i vazba.
„To se stalo například v případě opakovaného narušení valu na hradišti Libice, které je národní kulturní památkou,“ popisuje jeden z případů Maříková-Kubková.

V případě obzvlášť významného archeologického nálezu zákon může ministerstvo kultury dokonce pozemky vyvlastnit nebo zakázat výstavbu.
„To je ale naprosto krajní případ a nevím o tom, že by tento komplikovaný proces někdo v posledních letech podstupoval,“ říká Maříková-  -Kubková.
Podle archeologů jsou naopak časté případy, kdy je archeologický nález zahrnut do nové výstavby.

Muzeum Českého lesa v Tachově provádí archeologické výzkumy od roku 2003. „Za jeden z našich největších nálezů můžeme považovat kanálek ze 13. století. Objeven byl při výzkumu, který předcházel výstavbě kruhového objezdu v tachovské Panenské ulici,“ informuje Jana Hutníková, ředitelka muzea.
„Objev má pro nás velký význam. Prozradil totiž, že tachovské předměstí vzniklo později, než bylo dokladováno,“ dodala ředitelka.
Senzační objev se podařil archeologům Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek. Při průzkumu lokality logistického areálu u dálnice nedaleko Ostrova u Stříbra totiž v loňském roce objevili semena máku setého, jehož stáří odhadují na 2800 let.

„Zuhelnatělé zrnko jsme našli mezi dalšími semínky, která jsou typická pro pozdní dobu bronzovou,“ uvedl archeobotanik Petr Kočář.
„Z této doby jsme v lokalitě objevili také 133 sídlištních objektů a dva žárové hroby v keramických nádobách,“ připomněl vedoucí archeologického průzkumu v Ostrově u Stříbra Michal Tetour.