Pobytu se zúčastnilo 51 účastníků z Tachova, Plané, Stříbra a okolí. Ubytováni jsme byli nedaleko Podhájské v pěti soukromých domech. Autobus, který nás tam dovezl s námi zůstal po celou dobu a účastníky vždy dovezl ke kúpalisku a večer zase zpět. Vyjma koupání jsme se byli podívat v Arboretu v Mlyňanoch (největší Arboretum na Slovensku).

Též jsme si prohlédli město Levice a večer po desáté hodině jsme navštívili Tekovskú hviezdáreň v Levicích. Výklad a potom samotné pozorování noční oblohy bylo velmi zajímavé, až by se dalo říct kouzelné. Při zpáteční cestě domů už většina říkala, že by jeli přístí rok zase. Nejstarší účastnice zájezdu zvládala jízdu v pohodě. Sama říkala, že je ráda, že se mohla tohoto pobytu zúčastnit.

Kdybych to měla shrnout do jedné věty, tak bych řekla, že se lidem líbilo. Komu se nelíbilo, tak to je potom těžké, protože takoví nespokojenec bude nespokojen všude, dokud si něco nezkusí na vlastní kůži zařizovat s starat se o padesát jedna lidí, aby se někomu něco nestalo. Ještě bych chtěla touto cestou poděkovat ČSAD Tachov, kteří nám vždy vyjdou vstříc a zapůjčí autobus i s řidiči.

Samozřejmě bych chtěla poděkovat oběma řidičům, panu Petru Šafandovi a panu Pavlu Podhrázkému, kteří o nás pečovali a po celou dobu pobytu se o nás starali. Na odpočívadlech vařili kávu, čokoládu, čaj, prostě to, co kdo chtěl. Další akcí, kterou připravujeme, je víkendový pobyt ve Slavonicích v Jižních Čechách, dále pak v září pořádáme rekondiční pobyt pro třicet zrakově postižených účastníků.

V říjnu se naše odbočka zúčastňuje sbírky ,,Bílá pastelka“, kterou zajišťuje hraběnka Mathilda Nostitzová. Též se zúčastňujeme v Domě dětí a mládeže besed, na jaře a na podzim pro čtvrté a páté ročníky základních škol v Tachově. V listopadu potom ukončení roku aktivem ke ,,Dni Bílé hole,“ který má dvě části. Ta první je pracovní – bilanční a ta druhá je pak s hudbou a s tombolou.

S tombolou je vždy nejvíce práce, jenom sehnat dvě stě padesát i více cen, aby to mělo nějakou úroveň. I když účastníci sami něco přinesou, ale přesto si musíme též něco sehnat. Tady je na místě poděkovat Městskému úřadu a Městskému kulturnímu středisku za zapůjčování sálu.