V kraji přibývá dětí, které do prvních tříd základních škol nastupují s ročním odkladem, tedy v sedmi letech. Důvodem je u některých jejich nezralost či logopedické vady. Leckdy ale rozhoduje také obava, aby se děti nemusely učit na dálku.

„Loni jsme měli až 25 odkladů, což je v podstatě celá jedna třída. Běžně jich bývá 10. Vyšší číslo přičítám covidu – rodiče se podle mě stále bojí, že by děti musely přejít na distanční výuku. Velmi často jsou ale důvodem i logopedické vady. Mluva dětí je rok od roku horší,“ uvedla ředitelka kralovické základní školy Miroslava Kronďáková.

„Odkladů je hodně, v poslední době mírně přibyly. Loni jsme měli asi 80 zájemců a 15 odkladů, což je téměř čtvrtina dětí,“ řekl Antonín Herrmann, ředitel plzeňské Masarykovy základní školy.

Uprchlíci stojí před plzeňským skladem v Cukrovarské ulici ve frontách, snímek je ze čtvrtečního rána.
Zásoby mizí. Uprchlíci potřebují šampony i jídlo

Podle dat České školní inspekce má odklad pravidelně 20 až 25 procent dětí, což je ve srovnání s ostatními státy EU velmi vysoké číslo. V některých okresech přesahuje podíl dětí s odkladem dokonce 30 procent. V Plzeňském kraji je tomu tak na Rokycansku.

Žádost zákonného zástupce o odklad se podává písemně v době zápisu, musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. „Poradenská zařízení zohledňují vedle školní zralosti i mnoho dalších důvodů, které se zralostí nesouvisí. Ať už je to jakkoli, výše odkladů je v ČR dlouhodobě enormní a ve srovnání například se zeměmi EU skutečně neúměrně vysoká,“ podotkl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Ukrajinské děti, které žily u Lvova, nalezly se svými maminkami bezpečí v Heřmanově Huti, kde je Plzeňan David Čech ubytoval v prostorách svého firemního zařízení.
Do Plzeňského kraje už přišlo přes deset tisíc uprchlíků

„Pokud rodiče ve stanovené lhůtě doloží všechny požadované podklady, ředitel školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok (ten lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku). Pokud rodič vše doloží, ředitel vždy žádosti vyhoví,“ uvedla Dagmar Škrlantová, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu.