Program Noci kostelů 24. května 2013

Tachov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

17:30 18:00 modlitba růžence

18:00 19:00 večerní bohoslužba

19:00 19:30 koncert duchovní hudby

19:30 20:00 exkurze u varhan

20:00 21:00 prohlídka liturgických rouch

21:00 21:30 modlitba před spaním.

Bor - kostel sv. Mikuláše

19:00 Zahájení zvony

19:10 20:00 Barokní a renezanční hudba

20:00 21:00 Historie kostela P.Vladimír Born

21:00 21:30 Borský chrámový sbor zpěv

21:30 22:00 Barokní a renezanční hudba

Kladruby - klášter Nanebevzetí Panny Marie

18:00 zahájení

18:15 19:00 hudební vystoupení

(Trio Classic a hudebníci svatojakubského kůru)

19:00 19:30 komentovaná prohlídka

19:30 22:30 volná prohlídka

22:30 23:00 komentovaná prohlídka

Kostel sv. Jakuba

20:30 21:00 Z historie kostela (přednáší J. Čechura)

21:00 21:15 Hudební vstup (kladrubský farní sbor)

21:15 21:30 Kostel jako sakrální místo

21:30 22:00 Hudební rozloučení (kladrubský farní sbor)