Vydalo ji jako součást edice Z Normandie přes Ardeny až k nám domažlické nakladatelství Resonance a jejím autorem je Bohuslav Balcar.

Publikace nazvaná Z Chebu do Manětína – konec války pro Trident, se věnuje osudům jedné z dvanácti amerických jednotek, které se zúčastnili osvobozování Československa. „Tato v pořadí už osmnáctá publikace naší edice si všímá postupu a osudů divize Trident, pro jejíž vojáky se území západních Čech stalo dějištěm krvavých bojů, v nichž mnozí přinesli oběť nejvyšší, svůj život,“ okomentoval autor a dodal, že 97. americká pěší divize překonala na západě Čech nejdelší úsek a přinesla svobodu velkému počtu obcí a měst. „Nejslavnější operací této divize bylo osvobozování Chebu,“ dodal Balcar.

V knize se ale dočteme také o některých operacích Tridentu na území tachovského okresu. Autor popisuje postup amerického vojska přes hranice od Chebska až po Bělsko, zmiňuje se i o významných bojových operacích na území dnešního tachovského okresu, včetně toho, že divize zřídila svoje velitelství v Tachově, které poté přesunula do Konstantinových Lázní.

Publikace se v jedné z kapitol zabývá i celkovou historií a bojovou cestou divize Trident, od jejího zformování v roce 1918 po přesunutí do Pacifiku, kde už ale do bojů nasazena nebyla.

Významnou součástí knihy je fotografická příloha s dobovými snímky vojenských operací a týlového života zmíněné americké divize.