Jako hlavní autor je uveden Karel Neuberger, první místopředseda Hornicko historického spolku Stříbro. „Publikace bude pojednávat o historii dobývání olověných rud podle listin zaznamenaných kronikářem města. Originály těchto listin se bohužel nedochovaly, ty zničil požár, vycházelo se tedy z několikajazyčných zápisů," uvedl Neuberger s tím, že by rád poděkoval spolupracovníkům, kteří se na přípravě publikace podíleli.

„Byl to třeba nedávno zesnulý Jiří Hlávka, který se postaral o překlady. Určitě chci poděkovat také Kateřině Sladké, Jindřišce Netrvalkové a Zbyňku Navrátilovi za spolupráci," doplnil. Snahu o vydání publikace podpořila Nadace Landek Ostrava.