V tomto výčtu se rozhodně nedá zapomenout ani na dlouho zmiňovanou rekonstrukci Pňovanského mostu. Ta již začíná dostávat konkrétnější podobu.

„Během letošního ledna bude podepsána smlouva se zhotovitelem a začne výroba ocelové konstrukce. Samotná výměna mostní konstrukce bude probíhat od května do srpna. Předpokládáme, že stavba bude dokončena do prosince 2018,“ informoval Deník mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Vzhledem k tomu, v jakých místech se most nachází a do jaké výšky se tyčí nad vodní nádrží Hracholusky, se rozhodně nebude jednat o sbadnou záležitost. O tom svědčí i plánovaný postup prací. „Nová konstrukce se bude montovat z dílů přímo na vedlejších pozemcích a následně se bude zasouvat na podpěry,“ uvedl Illiaš.

Vizualizace nové konstrukce Pňovanského mostu. Ten by měl být obohacen o lávku pro chodce.

Mnohým milovníkům železnic leží tato stavba v žaludku. Hlavním důvodem je změna vzhledu mostu a porušení jeho historické hodnoty. Pňovanský most totiž stojí na svém místě již od roku 1901.

Historická hodnota bude sice ztracena, ale svou podobu most výrazně nezmění. Milovníkům výšek a výhledů se navíc dostane nového pohledu. „Bude provedena výměna stávající ocelové konstrukce, jejíž tvar zůstane zachován, a navíc při spodní hraně bude vedena nová lávka pro pěší, kterou financuje Plzeňský kraj,“ popsal změny Illiaš.

Vzhledem k tomu, o jak velký stavební projekt se jedná, budou muset cestující mezi Pňovany a Bezdružicemi počítat s dopravními omezeními. Jejich přesná podoba ale ještě není známa. „Výluky budou probíhat v době výměny konstrukce, tedy zhruba od května do srpna. O přesném termínu budeme včas informovat dopravce. Je pak v jeho kompetenci, zda zavede náhradní dopravu, nebo spoje po dobu rekonstrukce odřekne,“ dodal Illiaš.

Celkově se částka za rekonstrukci mostu pochybuje kolem 110 milionů korun.