„Školu v tomto roce nebudeme moci otevřít tak, jak bychom si přáli. Pro naše žáky však budeme fungovat jako komunitní škola. Sehnali jsme prostory v rodinném domku v Plané, u náměstí. Jak to s původní budovou dopadne, zatím nevíme. Usilovně ale pracujeme na tom, abychom co nejdříve naplnili naši původní vizi a vytvořili bezpečné a motivující prostředí v takové podobě, která bude odpovídat hodnotám naší školy,“ řekla Deníku ředitelka školy Lenka Vašíčková. První školní den strávili pedagogové společně s dětmi a jejich rodiči na zahradě. „Vše proběhlo v přátelské, veselé atmosféře,“ zmínila Vašíčková.

Škola v dubnu získala oficiální potvrzení o zapsání do rejstříku ministerstva školství a v červnu se stala členem Asociace svobodných demokratických škol, která aktuálně sdružuje téměř dvacet podobných institucí po celé republice.

Principem výuky je vzájemná úcta, respekt. K důležitým pilířům této základní školy patří podle jejích zakladatelů demokracie. Koncepce školy to vysvětluje tak, že děti se demokratickým procesům učí zdravě a přirozeně třeba tím, že se všichni bez rozdílů podílí na utváření pravidel a řešení problémů. Cílem je, aby děti pochopily podstatu demokracie a dokázaly žít ve společnosti. "Svobodné školy mají stoletou tradici již i v Evropě a jejich počet stále stoupá. V České republice je v současné době zapsáno v Asociaci svobodných demokratických škol patnáct škol," uvedla Vašíčková.

Škola eviduje tři desítky přihlášených dětí. Někteří z nich se budou vzdělávat individuálně doma, někteří ve škole.