Dosavadní starostka Jitka Uhlíková odstoupila z funkce ještě před koncem volebního období a v letošních volbách již nekandidovala. Ani dosavadní místostarosta Josef Červinka již nekandidoval. Novým starostou obce byl na ustavující schůzi zastupitelstva zvolen Stanislav Kolda, novým místostarostou David Ölveczki, který v Lesné vykonával funkci starosty v předminulém volebním období.