„Jedná se opravdu o nepřístupné části nového konventu. Návštěvníci viděli sala terrenu, neboli zahradní sál, konventní kapli, poté po původním barokním schodišti vyšli do druhého patra, kde prošli ambitovou chodbu kolem dokola, kde mohli vidět například sál, v němž se nacházela původní klášterní knihovna,“ popsal prohlídku kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek.

Poničené interiéry nového konventu, či průchod přes klenbu spodních pater kláštera návštěvníkům rozhodně zajistil netradiční zážitek. Jak navíc dodal kastelán, jednalo se opravdu o speciální příležitost, jelikož nový konvent byl v této podobě zpřístupněn naposled.

Na jaře následujícího roku by se totiž měla na plno rozjet plánovaná rozsáhlá rekonstrukce právě zmiňovaného nového konventu, ale i dalších částí kladrubského kláštera. „Chodby, které příchozí navštívili v rámci netradičních prohlídek by se od jara měly začít rekonstruovat, tudíž o víkendu byla opravdu poslední šance vidět nový konvent v takovémto stavu. Opravovat se bude také konventní kaple, či Sala terrena, kde by se měla poměrně hodně snižovat podlaha. Po dokončení se bude jednat o téměř nový prostor,“ s úsměvem k tématu plánované rekonstrukce řekl Milan Zoubek.

Netradiční prohlídky nebudou jedinou akcí kláštera, kterou rekonstrukce zasáhne. Po dobu prací se odmlčí také Slavnosti medu a vína, které se v areálu kláštera pořádaly ve stejném termínu, jako netradiční prohlídky. „Již letos začneme s opravami fasád a krovů budovy, která je blíže ke klášternímu kostelu a v příštím roce začne část velkého evropského projektu rekonstrukce. V podstatě celé nádvoří bude jedno velké staveniště. Zatím to tedy vypadá, že budeme dělat pouze prohlídky kostela. Na druhou stranu prohlídka kostela také určitě není nezajímavá,“ na závěr dodal kastelán kláštera v Kladrubech.