Především v letních měsících se obyvatelé Svojšína, Řebří a Nynkova potýkají s nedostatkem vody. Provozovatel tento problém dosud řešil jejím zajištěním z náhradních zdrojů nacházejících se mimo obec. Nyní ale obyvatelům Svojšína i okolních obcí svítá naděje. V nedávné době se podařilo dohodnout napojení obecního vodovodu na dostatečný zdroj vody. „Po společných jednáních se zástupci Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech bylo nakonec dohodnuto napojení místního vodovodu na skupinový vodovod, čímž by měl být problém s nedostatkem pitné vody do budoucna odstraněn,“ řekl Deníku místostarosta Svojšína Tomáš Petráň.

Koncem listopadu tak začala jedna z velkých investičních akcí na posílení současného, kapacitně nevyhovujícího podzemního vrtu ve Svojšíně o nový zdroj. „Tím se stane prameniště Pražka, ze kterého je dnes zásobována pouze obec Benešovice. Z Benešovic se vybuduje nový vodovodní přivaděč, který povede přes Lom u Stříbra a Nynkov a bude zakončen ve stávajícím vodojemu Svojšín,“ sdělil Karel Voldřich za Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a pokračoval. „Nový přivaděč z Benešovic do Svojšína bude veden převážně po zemědělských pozemcích a jeho celková délka bude přibližně čtyři kilometry. Při pokládce pak bude třeba provést několik protlaků pod silničními komunikacemi i železniční tratí,“ doplnil.

Ilustrační foto.
Tachovský zimní stadion bude pro veřejnost otevřen o svátcích i na Silvestra

Po dokončení stavby investor rovněž počítá s tím, že se na nový přivaděč vody napojí také Lom u Stříbra. „Vyřeší se tím problémy se zásobováním pitnou vodou i této vesnice, její dosavadní podzemní zdroj i vodojem budou odstaveny. Na přivaděči bude také připravena odbočka pro budoucí napojení osady Pražka,“ vysvětlil Karel Voldřich.

Výstavba nového přivaděče by měla být dokončena do poloviny příštího roku a její celkové náklady přesáhnou pět milionů korun, přičemž na projekt bylo zažádáno o dotaci Ministerstva zemědělství ČR. Podle investora se pak do budoucna jako konečné řešení plánuje napojit celý systém zásobování Svojšína a jeho okolí na skupinový vodovod Stříbro, do kterého dodává pitnou vodu úpravna Milíkov. K přepojení na stříbrský vodovod však dojde až po dobudování dopravní cesty.

Ilustrační foto
Prohlídkové okruhy v klášteře čekají rozsáhlé změny